Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0113

2010. december 05. , vasárnap

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

½Kisbér Város Önkormányzata fenntartásában lévő intelligens iskolák kialakítása a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése révén½ című

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0113 jelű pályázat

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. ½Intelligens iskola½ létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az ½Intelligens iskola½ program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan keresztül - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentés részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

Kedvezményezett neve:
Kisbér Város Önkormányzata, 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2010. 04. 01.
A megvalósítás határideje: 2010. 11. 30.
A támogatás intenzitása: 100%
A fejlesztés 3 feladat-ellátási helyen valósul meg:

• Petőfi Sándor Általános Iskola
• Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola
• Bánki Donát Szakképző Iskola

A projekt keretén belül az érintett feladat-ellátási helyeken 17 db tantermi csomag, 1 db Szerver csomag, 2 db Szavazó csomag és 3 db Wifi csomag, oktatással egybekötve került beszerzésre és elhelyezésre.

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg:
20 525 330 Ft

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT), 1055, Budapest, Bihari János utca 5.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu