Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP

2016. november 05. , szombat
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAPNOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP

November 4-e nemzeti gyásznap Magyarországon. Ezen a napon az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldozatokra emlékezünk. Így történt ez Kisbéren is, ahol az ’56-os kopjafánál tartotta a város, és Kisbér lakói a megemlékezést.

„A magyar forradalom….győzelem a vereségben, mindörökre egyike marad azoknak a ritka eseményeknek, amelyek visszaadják az embernek önmagába vetett hitét, és emlékeztetik….sorsa értelmére, az igazságra.”
Raymond Aron filozófus ezen szavaival köszöntötte Kőhalmi Endre, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója a mécses gyújtásra megjelenteket, majd a Himnusz közös eléneklése után Róth Hanna, a Táncsics Mihály Gimnázium diákja szavalta el P. Kovács Irén, Küzdött az ész és a szív című versét. A vers után Iványiné Kele Márta elevenítette fel Fakász Tibor és Hegedűs Pál visszaemlékezései alapján a forradalom utáni kisbéri megtorlások krónikáját. Ezt követően Bereményi Géza és Cseh Tamás „Corvin-köziek” című dalát hallgathatták meg a megemlékezésre megjelentek Vári Kovács Péter előadásában, majd Békási Imre, a Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke mondta el megemlékező beszédét és szavalta el saját versét, melyet erre az alkalomra írt.
A megemlékezés befejezéseként Kégl Virág, a Táncsics Mihály Gimnázium diákja szavalta el Márai Sándor, „Mennyből az angyal” című versét, majd a Szózat eléneklése után a jelenlévők elhelyezték mécseseiket az ’56-os kopjafánál.


Békási Imre, emlékezés a vérzivataros 1956 novemberére és a kisbéri megtorlás eseményeire:

Kisbér talán legtragikusabb eseménye az 1956-os forradalom, hiszen ma is élnek közöttünk egykori elmarasztaltak családtagjai, szinte minden családban van egy-egy keserű sors, melyek bemutatására én egy személyben nem tudok vállalkozni.
A viszonylagos békés időszak 1944-ben a németek beérkezésével megszűnt a településen. Egykori zsidó lakosainkat elhurcolták, és félelem költözött a településre. Majd jöttek a szovjetek, és mindenki számára egy élhetőbb világot ígértek. Majd következett a Szovjetunió másolásának időszaka, Rákosiék kegyetlen eszközei és magatartása, az erőltetett termelőszövetkezeti szervezés, az államosítások, a beszolgáltatások, a padlás-söprések és kuláklisták. 
Az 1956-os kisbéri eseményeket úgy gondolom, hogy nem kell ismét bemutatnom, hiszen film, előadás és kiállítás is készült a pár nappal ezelőtti megemlékezés sorozaton. Én pár mondatban a forradalom leverése utáni eseményekről beszélnék, hogy hogyan alakult a sorsuk a kisbéri események közszereplőinek. Ezen belül megemlíteném Árpási Ferenc és Trescsik József forradalmi eseményeit. A forradalom leverése után, országszerte a hatalom megerősödött kiszolgálói minden településen bűnösöket kerestek, akiket a valódi forradalmat kiváltó események helyett meg kell büntetni. Így volt ez Kisbéren is. A vád fő ágazatát három közismert tanítóra építették .(Fakász Tibor, Pillbauer László és Szerdahelyi  István). A vád, a Magyar Népköztársaság államrendjének megdöntése ellen irányuló szervezkedés volt. A vádiratok és a tárgyalások jegyzőkönyvei a Wass Albert Művelődési Központban Fakász Tibor úr hagyatékaiban bárki számára elérhetőek.
A három tanító megjárta az Államvédelmi Hatóság kistarcsai internáló táborát, börtönbüntetések, később szakmájuktól való eltiltás, rendőrségen való jelentkezések és egy életen át tartó megfigyelés és politikai megkülönböztetés sújtotta az '56-os eseményekben való részvételükért. Trescsik József és Árpási Ferenc esetében súlyosabbak voltak a vádak, hiszen ők a Magyar Néphadsereg katonáiként, fegyverrel is szembe szálltak a szovjet megszálló seregekkel. Ők a halálra ítéltek padján ültek, majd súlyos börtönbüntetésükből 1963-ban, a pártállam és az ENSZ megegyezése következtében amnesztiával szabadultak. 

Békási Imre: Gyertyák fényénél 
1956. – 2016. november 4. emlékére

Gyertyák fényénél, mikor elült a por
Mikor megalvadt már az ártatlan magyar vér,
Mikor a lánctalpak mélységes barázdákat
Vágtak benned fenséges Magyarország.

Mikor a koporsók hada táncolt 
A feketében morajló égen,
Gyertyák fényénél sírva, törve, nyöszörögve,
Van-e még nép ennyire elkeseredve?

Széttört csillagot az égre ismét a magasba emelték,
Mit gaz árulók velünk tiszteltették.
De a magyar víre nem folyhat ártatlanul,
Ezer éve keresi útját, ha kell vérrel,
S ha kell fegyverrel.

NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
NOVEMBER 4. NEMZETI GYÁSZNAP
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu