Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Szociális gondozó munkakör

2016. november 29. , kedd

A Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Házi segítségnyújtás pályázatot hirdet szociális gondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2859 Vérteskethely, Kossuth u. 70.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A házi segítségnyújtás keretein belül Vérteskethely közigazgatási területén az idős emberek igény szerinti gondozása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 3. pontja szerinti OKJ-s szociális gondozói végzettség: szociális gondozó, szociális segítő, szociális szakgondozó, általános ápoló képesítés,
- Hasonló munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 11. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1973/II/2016, valamint a munkakör megnevezését: Szociális gondozó.
- Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. - 2016. november 25.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu