Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás - Kulturális és sport programok támogatása

2017. március 24. , péntek

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 16/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelete alapján a település kulturális és sport-életének színesebbé tevő, a pályázati feltételeknek megfelelő szervezetek által megrendezésre kerülő, akár hagyományteremtő programok támogatására.

Pályázatot nyújthat be:
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó bejegyzett szervezet és
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezet.
(a továbbiakban együtt: támogatott)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
a)     az igénylő pontos megnevezését, azonosító adatait,
b)     az igényelt támogatás mértékét,
c)     az igényelt támogatás felhasználásának célját (működési vagy fejlesztési támogatás),
d)     az igényelt támogatás szöveges indoklását.

A pályázatokat 2017. március 31-én 12 óráig lehet benyújtani 2 eredeti példányban a Kisbéri Polgármesteri Hivatal Titkárságán, elektronikus formában pedig a testuleti@kisber.hu e-mail-címen.

A benyújtott pályázat támogatásáról Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, mely döntésről 15 napon belül a támogatottat írásban értesíti, azt követően a támogatottal szerződést köt.

Sikeres pályázat esetén a támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel. A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig köteles elszámolni.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu