Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Állampolgársági eskütétel

2017. március 21. , kedd
Állampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütételÁllampolgársági eskütétel

2017. március 21-én délután, Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere és Molnár Tibor anyakönyvvezető előtt tette le az állampolgársági esküt Varju Szvetlána, mint a fia, a honosított Varju Bence Alekszandrovics törvényes képviselője.

A Himnusz elhangzása után Molnár Tibor elmondta, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, élve a kedvezményes honosítás lehetőségével, néhány hónappal ezelőtt kérelmezte Varju Szvetlána gyermeke, Bence magyar állampolgárságának megszerzését.
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Budapesten, 2016. november hó 10. napján Varju Bence Alexandrovics névmódosítását Varju Bencére engedélyezte.
Ezt követően, Varju Bencét, aki Csepe községben született, Áder János Magyarország köztársasági elnöke, a Budapesten, 2016. november hó 22. napján kelt okirat alapján honosította. A jogszabályok kimondják, hogy a honosított a magyar állampolgárságot az eskütétel napján szerzi meg. A mai naptól hatályos a névmódosítás is. A Magyar állampolgárság megszerzéséhez most már csak arra van szükség, hogy Varju Bence honosított, jelen esetben törvényes képviselője, Kisbér város polgármestere előtt letegye az állampolgársági esküt.
A tájékoztató után Sinkovicz Zoltán polgármester lefolytatta az eskütételt, majd mindhárman aláírták a honosítási okiratot és a jegyzőkönyvet.

Az ünnepélyes fogadalomtétel hivatalos része után Molnár Tibor anyakönyvvezető köszöntötte Szvetlánát:

„Kedves Édesanya!
Magyarország Köztársasági elnöke által történő honosítással és az ünnepélyes eskütételével, az Ön kisfia a mai napon Magyarország állampolgára lett. A magam és Kisbér Város Önkormányzata nevében őszinte örömmel és szeretettel köszöntöm Önt és gyermekét, mint magyar állampolgárokat.
A XX. század viharai, igazságtalan békediktátumai szétszakították hazánkat. 1920. június 4-én, a trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elvesztette területének 2/3-át, és napról-napra, több millió magyar ébredt azzal az érzéssel, hogy már nem tartoznak oda, abba az országba, ahol születtek.
2010-ben a nemzeti összetartozásról szóló törvényben, az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarságnak minden tagja és közösség része az egységes magyar nemzetnek. 2011-től, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosításával lehetővé vált, hogy nemzettársaink egyszerűsített eljárással csatlakozzanak újra az anyaországhoz. Az ünnepélyes eskütétel, ha csekély mértékben is, de kárpótlás mindnyájuknak, akik feje felett átnyúlt a történelem, és akiket elszakítottak hazájuktól.
A jogszabályi módosításokkal azt alkották meg, amely a szívekben ott élt mindig is. Ön és gyermeke születésüktől kezdve magyarok, csak egy rossz történelmi tollvonás miatt alakulhatott úgy, hogy eddig mégsem lehettek magyar állampolgárok, de ez az ország az önöké is, ahogy Tamási István: Tiéd ez az ország című versében megfogalmazza:

Még gyermek voltam, s apám megfogta kezem.
Megmutatta nekem, hol él a nemzetem.
Mutatta az erdőt, a zöldellő réteket,
ahol szebb jövő vár rám, és boldogan élhetek.
Mutatta az alföldet, a Duna-Tisza közét,
a Jászságot, a Bakonyt, a Hatvannégy vármegyét.
Mutatta az utat, a nádasok között,
ahová hős őseink lelke költözött.
Nézd fiam a folyókat, nézd a völgyeket,
a nyíló virágokat, réten a fényeket.
Ez mind a tiéd fiam, óvd és vigyázz rá,
ne hagyd az idegent, hogy hazád elrabolják.
Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd.
Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért!
Tiéd ez az ország, múltja és jelene.
Neked teremtette, a magyarok istene!

Ezekben az ünnepi pillanatokban ne feledkezzünk meg az Önök felmenőiről sem, akik egy viszontagságos évszázadon át küzdöttek, és minden elnyomás ellenére papír nélkül is kitartottak magyarságuk mellett. Magyarnak lenni soha nem volt könnyű. Ma sem az. Ahogy Kölcsey Ferenc a himnuszban megfogalmazta: „Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt”. De mindezek ellenére a magyarság érzése, tudata minden magyarnak a szívében, lelkében él.

Kedves Szvetlána!
Azt kívánom Önöknek, hogy a magyar állampolgárság megszerzése jelentse a magyar nemzethez való tartozás örömteli érzését. További életükhöz kívánok sok boldogságot és jó egészséget a magam és Kisbér Város önkormányzata nevében. Útravalóul fogadja el tőlem Vörösmarty Mihály Szózatának első sorait: „Hazádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar!”

Az ünnepség végén Sinkovicz Zoltán polgármester átadta az édesanyának a fia, Varju Bence honosítását és magyar állampolgárságát igazoló okiratát, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint Kisbér város jelképes ajándékát.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu