Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Értesítés az óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

2017. április 28. , péntek

A 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

Óvodai beíratás ideje a 2017/2018-es nevelési évre: 2017. május 2-3-4-én (Kedd, Szerda, Csütörtök) 8-15 óráig lesz.

A beiratkozás helye: Kisbéri Gyöngyszem Óvoda (Cím: 2870 Kisbér, Deák F. u. 4.)

Az óvoda felvételi körzete: Kisbér város közigazgatási területe.
 
Az újonnan jelentkezők felvételéről a 2017/2018-as nevelési évre a jogszabályban megfogalmazottak alapján a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően az intézményvezető dönt, melyről írásos értesítést kapnak a szülők, a beíratás után május 26-ig.
 
A nevelési év 2017. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig tart.
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi. CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt venni.  Be kell íratni azokat a gyerekeket is, akik 2017. december 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 
A nevelési év folyamán munkába álló, de jelenleg gyermekgondozási segélyben részesülő szülőknek is most célszerű előjegyeztetni gyermekük felvételét. (Akik 2018. januártól-május 31-ig töltik be a 3. életévüket.)

A beíratáshoz szükséges köziratok, dokumentumok:

1.)  gyermek születési anyakönyvi kivonata
2.)  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
      TAJ kártyája
3.)  szülő személyi azonosítója és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
4.)  orvosi igazolás (alkalmasság arról, hogy közösségbe mehet a gyermek,
       esetleges betegségét igazoló dokumentumok).


Az óvoda szakértői vélemény alapján ellátja azon SNI-s és BTMN-es gyerekeket kik integráltan nevelhetőek.


Csőréné Ladányi Edit
intézményvezető

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu