Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Rajzpályázat - Kisbér az én Városom

2017. július 21. , péntek
Rajzpályázat - Kisbér az én VárosomRajzpályázat - Kisbér az én Városom

Kisbér Város Önkormányzata és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár a továbbiakban Kiíró gyermek rajzpályázatot hirdet „Kisbér az én Városom” címmel.

A pályázat a kisbéri óvodások, általános és középiskolás tanulók számára kerül meghirdetésre úgy, hogy a tényleges intézménybe tartozás és nem a pályázó lakhelye kerül figyelembevételre.

Valamennyi pályázónak a következő témában kell a művet benyújtania:
- Kisbér az én Városom

- A pályamunkának a címben jelzett témát kell megjeleníteni. Próbáljuk összegyűjteni Kisbér épített és természeti értékeit. Nem csak a kulturális, történelmi emlékhelyek megjelenítését várjuk, hanem mindazon helyek megjelenítését, melyek már feledésbe merültek, vagy amelyek valamilyen személyes élmény miatt kötődnek a gyermekekhez. Célunk a felnövekvő generáció számára a város értékessé tétele, olyan helyek megörökítése, mely életükben valamiért fontos szerepet kapott, kialakítva a városhoz való kötődést.
- A pályázatra beküldhető pályaművek mérete A/4, vagy A/3 álló, illetve fekvő formátum. Szeretnénk, ha minél több bátor, a megszokottól eltérő, kísérletező kedvről tanúskodó munkát kapnánk, amelyek ábrázolásmódban, technikában, vagy a városról alkotott szokványos szemléletmódtól eltérő módon jelenítenék meg a város különböző helyeit, épületeit, rendezvényeit, eseményeit.
- Az alkotás lehet rajz, ceruza, tus, festmény, tempera, pasztell. (Továbbiakban egységesen: pályamű)
- Részben vagy egészben digitális technikával készített pályaművek nem vehetnek részt a pályázaton!
- A munkákat kiállításra kész állapotban, azaz legalább paszpartu kartonra felragasztva kell leadni.

- Egy pályázó legfeljebb két pályaművet nyújthat be.
- Kérjük, hogy a pályaműveket ne hajtsák össze!
- A pályázat jeligés, a jeligét és a pályamű címét minden egyes rajz hátoldalán jól láthatóan fel kell tüntetni. Egyéb adat feltüntetése tilos! Egyéb esetében a pályamű nem befogadható.
- A beküldendő pályaművek kötelező melléklete a pontosan kitöltött és képhez csatolt ADATLAP, melyet a Wass Albert Művelődési Központban lehet igényelni.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 15.

A határidő után érkező pályamű nem fogadható be!

A pályaműveket a kinyomtatott és megfelelően kitöltött adatlappal együtt folyamatosan minden gyerek a Wass Albert Művelődési Központban adhatja le.
A pályázó adatait tartalmazó adatlapot elzárva tároljuk, az csak a zsűri döntése után kerül megnyitásra.

A pályázó, ill. törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy:
az eredeti művek megküldésével az eredeti pályamű tulajdonjogáról lemond, azt a Kiírótól nem követelheti vissza! A pályázó, ill. törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy az eredeti pályaművel annak megküldését követően a Szervező teljes körűen maga rendelkezik.
Valamennyi beérkezett pályamű a WAMK kiállítótermében (2870. Kisbér Városház tér 1.)  kiállításra kerül, melyek 2017.  július 4-től – 2017. július 30-ig megtekinthetőek lesznek a ház nyitvatartási idejében.
Az ünnepélyes eredményhirdetés  és a nyertes pályázók díjátadásának tervezett időpontja: 2017. július 29. ( Kisbéri Napok, Lovarda tér - nagyszínpad)

Közönség-díj:
A valamennyi beérkezett pályaműből nyitott kiállításon a közönség is szavazhat az általa legjobbnak vélt pályaműre. A legtöbb szavazatot kapott pályaművet Közönség-díjjal jutalmazzuk.
A szavazatokat 2017. július 26-ig lehet leadni a helyszínen.
 
Kapcsolat:
Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár
Telefon: 34/353-903 vagy 34/552-084 

Felhasználással és adatvédelemmel kapcsolatos jogok
Pályázó kijelenti, hogy a pályaművek megküldésével elfogadja a jelen szabályzatban foglalt pályázati feltételeket és hozzájárul ahhoz, hogy a megküldött pályaműveket a Kiíró saját megítélése szerint:
- nyilvánosságra hozza
- kiállítsa
- Pályázó tudomásul veszi, hogy szerzői jogdíj a pályázaton résztvevő rajzzal kapcsolatban nem illeti meg.
- Pályázó visszavonhatatlanul hozzájárul nevének, az általa látogatott közoktatási intézménynek a pályaművel kapcsolatban történő nyilvánosságra hozatalához.
- Pályázó és törvényes képviselője hozzájárulnak a pályázattal kapcsolatosan megadott személyes adataik teljes körű kezeléséhez a pályázatban meghatározott célból, ellenszolgáltatás nélkül.

Kisbér, 2017. április 18.

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár
és  Kisbér Város Önkormányzata

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu