Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Családsegítő munkakör

2017. május 19. , péntek

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ pályázatot hirdet Család és Gyermekjóléti Szolgálat, családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbér járás 17 településén az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítés munkakör betöltéséhez,
Szociális, gyermekvédelem területén - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy, közigazgatás, szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata
Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakvizsga; helyismeret

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 963/II/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.
Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com e-mail címen keresztül.
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. - 2017. május 5.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu