Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Kisbéri Pedagógusnap – 2017

2017. június 05. , hétfő
Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017Kisbéri Pedagógusnap – 2017

A hagyományoknak megfelelően, 2017. június 2.-án délután tartotta Kisbér városa a pedagógusnapi ünnepségét a Wass Albert Művelődési Központban.

Tálos Tibor, a Polgármesteri Hivatal referense az „Élen állsz, és messze látszol, sose feledd, példa vagy!” Nagy László idézettel köszöntötte a megjelent ünnepelteket és vendégeket.
Azokat az embereket köszöntjük, akik az orvosi és a lelkészi pálya mellett talán a legszebb hivatást gyakorolják, gyermekeket nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak, a pedagógusokat – tette hozzá Tibor a megnyitójában, majd átadta a szót Baksa Zoltánnénak, a Táncsics Mihály Gimnázium tagintézmény vezetőjének.

„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó.” Ezzel a Karinthy idézettel kezdte köszöntő beszédét az igazgatónő, majd hozzátette, hogy akinek szerencséje van az életében, legalább egyszer találkozik egy olyan pedagógussal, aki valamit megmozdít benne, aki olyat mutat neki tettével, cselekedetével, tudásával, amely az egész életét meghatározza. Ő maga is találkozott ilyen pedagógussal, sőt pedagógusokkal, és nekik köszönheti, hogy ma ő is tanárként dolgozik. A pedagógus munkájának gyümölcse sokszor évek múlva érik be, a pedagógus munkájának nyoma ott lesz láthatatlanul a mindennapokban, mert a közösségben való együttműködést az óvodában, iskolában lehet megtanulni. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, egy ölelés a gyermekekre egy életre szóló hatást gyakorolhat. A problémák ellenére tesszük a dolgunkat – folytatta beszédét az intézményvezető asszony -, éljük a mindennapjainkat, amely erőfeszítés, kudarc és siker. A legnagyobb feladata egy pedagógusnak a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása, a tudásvágy felébresztése és a saját életük példáján keresztül, követésre méltó pozitív példanyújtás. Felemelő, szép hivatás a pedagógusé. Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani a gyermekeket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján, nemes feladat.
Ünnepi beszédét egy Tolsztoj idézettel fejezte be Baksa Zoltánné, majd minden nevelőnek jó egészséget, munkájába vetett hitének megtartását és sok-sok gyermekmosolyt kívánt.

„Ha egyszer egy pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja, anyja, akkor jobb pedagógus lesz annál, mint aki minden könyvet elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti önmagában mind a munkáját, mind a tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”

A köszöntőt követően a Táncsics Mihály Gimnázium tanulóinak szerkesztett műsora következett, Iványiné Kele Márta felkészítésében. Először Molnár Ferenc, Liliom c. művének egy részletét, majd Gábor Andor, Rossz kedved van, papa című örökzöld kabaréjelenetét láthattuk, hallhattuk. Szereplők voltak : Cseh Boglárka, Jaros Beatrix, Csécsei Lilla, Szentiványi Milán, Bánszegi Bíborka, Szakál Adrienn, Markovics Janka, Csorba Petra, Kozma Barnabás és Benczik Szilveszter.
A műsort követően a Kisbéri önkormányzat nevében Sinkovicz Zoltán polgármester átadta a város ajándékát intézményeink egy-egy pedagógusának, akik az alábbiak voltak (a hölgyek virágot + utalványt, az urak egy üveg bort+utalványt kaptak) :

- Büki Ferencné tagintézmény vezető helyettes, tanítónő. Kiemelkedő pedagógiai munkáját több mint három évtizede végzi. Sokat vállal, de igen jó szakmai felkészültsége, lelkiismeretessége, valamint kimagasló munkabírása és töretlen lelkesedése eredményeként szerteágazó feladatait maradéktalanul ellátja. Tanítványait nagy szeretettel, kellő szigorral, gondosan és körültekintően tanítja, neveli. Évek óta részt vesz velük a megyei és országos közlekedésbiztonsági versenyeken, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el. Megbízhatósága, pontossága, precizitása, hivatástudata és teherbírása is méltán megalapozta megbecsültségét tanítóként és tagintézmény-vezetőként egyaránt. Munkájában a teljességre törekszik, erre neveli diákjait is. Kollégáival és diákjaival harmonikus a kapcsolata;

- Török Zoltánné. 34 éve a Kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskola pedagógusa. Oktató-nevelő munkájára a lelkiismeretesség, tudatos tervezés, alapos felkészültség, sokszínűség és a magas színvonal jellemző. Osztályfőnökként is kiváló munkát végez. Nagy türelemmel és odafigyeléssel tanítja nem csak a tehetséges, hanem a felzárkóztatásra szoruló gyermekeket is. Aktívan részt vett a diákönkormányzat munkájában is. Iskolai rendezvények, szabadidős tevékenységek szervezője és résztvevője is egyben. Barátságos, szerény kiegyensúlyozott személyiség. Munkafegyelme példás, tanítványai és kollégái közvetlen egyénisége miatt szeretik és tisztelik. Mind szakmai felkészültsége, mind pedagógia gyakorlata, mind emberi tulajdonságai alapján érdemes a kitüntető címre;

- Prekler Marianna, tanító, az alsó tagozatos munkaközösség vezetője. Felelősen irányítja és koordinálja kollégái munkavégzését. Kimagasló felkészültségű, jó szervezőkészségű, példás munkafegyelmű pedagógus, akinek észrevételei, lényeglátása sokszor segítik a nevelőtestületet egy-egy feladat végrehajtásában. Órái jól szervezettek, mindig változatos munkaformákat alkalmaz. Az elmúlt évtizedeket kitartása, lendületessége, lelkiismeretes és odaadó munkája jellemezte. Személyisége, szakmaisága és embersége példaértékű. A szülők szeretettel és bizalommal fordulnak felé, mert érzik, hogy a gyermekük olyan pedagógus kezében van, aki szakmailag és emberileg is a legjobbat nyújtja gyermeküknek.

- Farkasné Kégl Hedvig kémiai-biológia szakos középiskolai tanár, aki 1988 óta a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnázium tanára. Lelkiismeretes tanári munkája párosul az önzetlenséggel, a tanítványok iránti elkötelezettséggel, így tanórán kívül is sokat foglalkozik a diákok felkészítésével, tanításával és nevelésével. Osztályfőnökként, diákönkormányzatot segítőként, majd emellett osztályfőnöki munkaközösség-vezetőként is sokat tett az aktív diákéletért, a jó iskolai közösségek kialakításáért. 2001 és 2009 között az intézmény vezetőjeként új szakok indításával, a beiskolázási propaganda erősítésével, az iskolai élet színessé tételével, az iskola belső felújításával, otthonosabbá tételével kiemelkedő diáklétszám növekedést ért el. 2009-től ismét teljes energiával a tanításhoz, tanítványokhoz tért vissza. Pedagógus és vezetői pályafutását sikeres érettségik, versenyek, sikeres felvételik és az életben helytálló diákok százai jelképezik;

- Sivinger Marianna, aki évtizedek óta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda óvodapedagógusa. A város kulturális életében aktívan részt vesz. Városi ünnepségeken, kulturális rendezvényeken, a Wass Albert Művelődési Központ által szervezett színházi előadások, kiállítások rendszeres látogatója. Aktív résztvevője a WAMK szakköreinek. Gyermeknapokon, a Kisbéri Napokon az óvoda által ellátott feladatokat ötleteivel, tevékenyen, aktívan támogatja. Nyitott minden kezdeményezésre. Az óvoda Báb munkaközösségének vezetője, felkérésre a tagokkal városi ünnepségeken bábelőadásokat vállal;

- Tóth Tamásné, aki 1987. 08. 15-e óta a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda óvodapedagógusa. A hántai kihelyezett csoportban dolgozik. Balya Gáborné nyugdíjba vonulása óta Pisuth Tímea a párja. Egy egycsoportos óvodában dolgozó óvónőre nagyon sok feladat hárul, ezeket a legjobb tudása szerint oldja meg Bekapcsolódott a falu kulturális életébe. Sikeresen felel meg azoknak az elvárásoknak, amiket egy kis falu elvár a település pedagógusától. A városrész kulturális életében aktívan részt vesz. Ünnepségeken, kulturális rendezvényeken, a hántai Falunapokon az óvoda által vállalt feladatokat ötleteivel, tevékenyen, aktívan támogatja. Tagja a faluban nemrég alakult Hántai Csipet Csapatnak. A Kisbér által szervezett Disznótoros vacsora dekorációját évek óta ő készíti;

- Milus Lajos, aki a Bánki Donát Szakképző Iskola intézményvezetőjeként pedagógiai tevékenységét a pedagógus pálya iránti alázat, elkötelezettség, megbízhatóság és precizitás jellemzi.
Felelős vezetőként munkája pontos, megbízható, lelkiismeretes és magas szintű felkészültségről tanúskodik. Céltudatos, elhivatott, körültekintő, kreatív az iskola szellemi életét meghatározó irányok kialakításában. Kiemelkedő szervező és irányítási képességek birtokában van. Kiváló oktatói munkájának alapja az alapos módszertani felkészültsége. Remek kapcsolatot tart fent azokkal az intézményekkel, szervezetekkel, akiknek együttműködése szükséges feladatainak ellátásához. Mindezek mellett idén egy szép évfordulóhoz érkezett, hiszen 25 éve kezdte meg munkáját Kisbéren;

- Márkusné Lődi Margit , a Bánki Donát Szakképző Iskola pedagógusa, aki 25 éves jubileumát ünnepli Kisbéren;

- Kovács Viktor, aki már nyugdíjas, a Petőfi Sándor Általános Iskola - egy szép pályafutást maga mögött tudó - pedagógusa, s aki diplomája megszerzésének 60. évfordulója alkalmából gyémánt diplomát kapott.

Az ünnepség végéhez érve a Kamaraterem előterében kialakított állófogadásra hívták meg a jelenlévőket.

Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
Kisbéri Pedagógusnap – 2017
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu