Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

2017. szeptember 25. , hétfő

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Család és Gyermekjóléti Szolgálat


családsegítő

munkakör betöltésére. ​


A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbér járás 17 településén az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, a 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítés munkakör betöltéséhez,

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy, közigazgatás,

Szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakvizsga; helyismeret

Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés,mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1752/II/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. Szeptember 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. - 2017. Szeptember 8.
Letölthető dokumentum itt!

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu