Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

2017. november 27. , hétfő

pályázatot hirdet
esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Család- és Gyermekjóléti Központ jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  Főiskola, 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés az esetmenedzser munkakör betöltéséhez,

  Gyermekvédelem - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

  Büntetlen előélet, cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  Egyetem, szociális, pedagógia, egészségügy, közigazgatás,,

  Szociális, egészségügy, pedagógia, közigazgatás területén - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

  Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata

  Szociális, gyermekjóléti alapellátás területén szerzett szakvizsga; helyismeret

Elvárt kompetenciák:  Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:   Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34-353-133 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2642/II/2017 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

  Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül

    Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 15.

A pályázat world dokumentumban letölthető ide kattintva!

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu