Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Állampolgársági fogadalomtétel.

2018. április 03. , kedd
Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.Állampolgársági fogadalomtétel.

2018. április 3-án, délelőtt, Sinkovicz Zoltán, Kisbér Város Polgármestere és Molnár Tibor anyakönyvvezető előtt tette le az állampolgársági fogadalmat Szűcs Marinela, tárkányi lakos.

A Himnusz elhangzása után Molnár Tibor elmondta, hogy a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, Szűcs Marinela, élve a kedvezményes honosítás lehetőségével, néhány hónappal ezelőtt kérelmezte a magyar állampolgárságának megszerzését. Ezt követően, Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a Budapesten, 2018. február hó 26. napján kelt okirata alapján honosította. Az állampolgársági törvény alapján, a honosított a magyar állampolgárságot az eskü vagy a fogadalom letételének napján szerzi meg. Az állampolgársági eskü és az állampolgársági fogadalom egyenértékű. Így már csak arra volt szükség, hogy Szűcs Marinela honosított, Kisbér Város Polgármestere előtt, letegye az állampolgársági fogadalmat. A tájékoztató után Sinkovicz Zoltán polgármester lefolytatta a fogadalomtételt, majd a magyar állampolgárság megszerzését a honosítási okirat aláírásával igazolta.
Az ünnepség, hivatalos része után, Molnár Tibor anyakönyvvezető köszöntötte Marinelát:

„Kedves Marinela!
Kisbér Város Önkormányzata, a Polgármester Úr és a magam nevében is szeretettel köszöntöm önt, mint magyar állampolgárt.
Amikor az Országgyűlés 2012-ben módosította a magyar állampolgárságról szóló törvényt, akkor szeme előtt tartotta a házasság és a család védelmét. Ezért került bele a törvény szövegébe, hogy kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki tíz éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, vagy öt éve érvényes házasságban él olyan személlyel, aki az állampolgársági kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgár, és közös gyermekük született. Az ön életében mindkettő feltétel teljesült.
Most engedje meg, hogy felidézzem egy kicsit az ön számára a múltat. Gondoljon azokra a pillanatokra, amikor férjével, Sándorral először megpillantották egymást, amikor megfogalmazták saját maguknak érzelmeiket, majd kimondták egymásnak, hogy szeretlek. Ezek az emlékek szorosan hozzátartoznak családjuk múltjához. Az ekkor induló közös útjuk elvezetett egészen a házasságkötésig és kettő gyermekük, Alexandra és Gabriella születéséig. A házasságkötésben vállalták, hogy kézen fogva, egy irányba haladnak életük útján, bármi is történjen. Kedves Marinela! Ez a mostani ünnepség ékes bizonyítéka annak, hogy ön komolyan gondolta házassági ígéretét. Férje, Sándor 2012-ben lett magyar állampolgár. Gyermekeik, Alexandra és Gabriella, szintén magyar állampolgárok lettek. Ön pedig fontosnak tartotta, hogy mihelyt az ön számára is lehetővé vált a magyar állampolgárság megszerzése, rögtön kérelmezze azt, hogy ebben is kövesse férjét és egész családját. Így, a mai napnak kettős jelentősége is van. Egyrészt ünnepeljük a magyar állampolgárságának a megszerzését, másrészt ünnepeljük a házasságát, hiszen ezektől a pillanatoktól kezdődően, a férjével immár állampolgárságukat tekintve is, ismételten egy közösségbe tartoznak, eggyé váltak. Önök megteremtették maguknak a családot, Magyarország pedig szeretne az önök számára biztonságos, békés, élhető otthonná, hazává válni.
Kedves Marinela! Azt kívánom Önnek, hogy a magyar állampolgárság megszerzése jelentse a magyar nemzethez való tartozás örömteli érzését. Legyen mindig büszke arra, hogy Magyarországhoz tartozik, hogy részévé vált ennek a szép országnak. Az Ön és családja további életéhez kívánok sok boldogságot és jó egészséget Kisbér Város Önkormányzata, a Polgármester Úr és a magam nevében. Útravalóul fogadja el tőlem, Csizmadia Sándor: Hazára találtam című versét. »Hazára találtam, tudom, milyen e föld, / Tudom, hova visz útja két folyó között. / Látom már arcodat, hogy nézel rám / És hogyha kérdezel, magyar szót szól szám. / Bölcsőd és szemfedőd, mondja neked a vers / Itt élned, halnod kell, engem úgy szeress. / Hazára találtam, tudom, milyen e föld, / Tudom, hova visz útja két folyó között. «”

Az ünnepség végén, a szózatot követően, Sinkovicz Zoltán polgármester átadta Szűcs Marinelának a honosítását és magyar állampolgárságát igazoló okiratát, valamint Kisbér Város jelképes ajándékát.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu