Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA

2018. május 07. , hétfő
110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA110 ÉVES A KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA

2018. május 4.-én tartotta gálaestjét a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda 110 éves fennállása alkalmából a Wass Albert Művelődési Központban.

Csőréné Ladányi Edit, az intézmény igazgatója mondott beszédet és történelmi áttekintést a jubileum alkalmából, majd az óvodás csoportok látványos műsorát láthatták a meghívott hozzátartozók, vendégek valamint a volt és jelenlegi dolgozók.

(az igazgató asszony köszöntője meghallgatható a város honlapján és a „Kisbér Város” csoport facebook oldalán.)

„1908-ig nem volt Kisbérnek óvodája.
Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyesített vármegyék múltja és jelene című kiadvány 567. oldalán ez áll:
„ Az államsegélyezett óvodát a község alapította1908-ban 2 teremmel. 73 növendéke volt. „
Az óvoda épülete a Deák F. u. 155 szám alatt volt. ( Ma 34-es szám. )
Vezető óvónő: Kovács Mária Antónia, ki 1911-ben férjhez megy- Balogh Béláné lesz a neve.
Balogh Béláné 1908-1938-ig volt vezető óvónő nyugdíjba vonulásáig.
1938 aug.1-től 1939 nov.31-ig lánya Irénke ( Babuci ) vezette az óvodát.
1939-1959-ig Fülöp Erzsike néni ( Apáca ) állt az óvoda élén, gyermeklétszám 62-72 fő
A háború után az óvoda ügye a közoktatási szervek egységes irányítása alá került.
1953-ban megjelent az Óvodai foglalkozások című módszertani levél, 1957-ig ez volt az óvodai nevelőmunka alapja.
1957-ben életbe lépett a „Nevelőmunka az óvodában - útmutató az óvónők számára” című könyv.
1958. július 10.-én 50 éves jubileumát ünnepli az óvoda. A gyermekek virággal köszöntötték Balogh Bélánét, aki 50 évvel ezelőtt elindította az óvodát.
1959 áprilisától - 1980 szeptemberéig Mészáros Józsefné szül. Papp Margit az óvoda vezetője.
1968-ban Margit néni szülési szabadsága alatt, Cser Tamásné Lenke helyettesíti a vezetőt.
1968-ban egy szülői munkaközösségi rendezvényen megünneplik a 60 éves évfordulót.
1971-ben bevezetésre kerül az új Óvodai nevelés programja. A kisbéri óvoda az elsők között van, hol egyetértenek a kiscsoportosok kötetlen életvitelével és a gyermeki játék fontosságával.
1973-ban Körmendi Ferencné Margit néni gyermekgondozási szabadságon van.
1973-tól 1975-ig Békási Imréné a vezető. Csoportbővítés történt, melyet a Gamma Művek kisbéri gyáregysége biztosította, 500 000Ft támogatással.
1974 szeptemberében 4 csoportos az óvoda, férőhely 119 fő, beírt gyerek 160 fő.
Az óvoda önálló, független, fenntartója Nagyközségi Közös Tanács. Az óvoda vezetője munkáltatói jogkörrel rendelkezik.
Az óvodák körzetesítése folytán:
1975-ben megnyílik a hántai óvoda, mely a kisbéri óvoda tagóvodája, vezetője Balya Gáborné
1977-ben Etei óvoda kisbér tagóvodája.
1980. október 1-től 1996 decemberéig nyugdíjba vonulásáig Békási Imréné az óvoda vezetője.
1981. május 11-én 2 csoporttal bővül az óvoda.
1986 júniusában GAMESZ néven új gazdasági egység alakul, ők intézik az óvoda gazdasági és karbantartási ügyet. Vezetője Sulyok Istvánné, műszaki vezető Kardos Csaba.
1985-1987-ig 1 csoport a szolgálati lakásban működik.
1988 szeptemberében újabb 2 csoporttal bővül az óvoda, ekkor már 9 csoportban fogadjuk a gyerekeket.
1990 szeptemberében a továbbfejlesztett óvodai nevelési program szerint dolgozunk. Az óvodapedagógiai változások egybeesnek a rendszerváltással. Nagyobb önállóságot kapnak az óvodák. A 9 csoport sok lehetőséget rejt magába. Vegyes csoportok jönnek létre, amelyek életmódszervezésben a családi élethez hasonlítanak a legjobban. Folyamatos a napirend, játékkal indul és játékkal fejeződik be.
1996. november 1-től 2001-ig nyugdíjba vonulásáig Lattenstein Jánosné a kisbéri óvoda kinevezett vezetője.
1996. szeptember 1-től hatályba lépett az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, amely meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai nevelés irányelveit, majd erre épülve, vele összhangban el kellet készíteni az óvoda saját nevelési programját. 1999-ben bevezetésre kerül a mi saját programunk.
2001-től Csőréné Ladányi Edit az intézmény vezetője, napjainkig.
Ekkor 9 csoportos az óvoda.
2003-ban csoportleépítés van, Kisbéren 6 csoport, Hántán 1 csoporttal működünk, beírt létszám 211 fő.
2003-ban csatlakozik kisbérhez Ete. Ete-Kisbér óvodai Közoktatási Társulásként működünk 2005 - ig. Fenntartói döntés alapján megszűnik a Társulás, Kisbéren 6 Hántán 1 csoport van, a beírt gyermeklétszám 211fő.
Az épület megújul, nyílászáró csere és külső tatarozás, előtetők készülnek, ez által a külső kép megváltozik. Az ételszállító autó bejárata átkerül az épület mögé, így a gyerekek biztonságosan tartózkodhatnak az udvaron.
2006-ban gyermekkerékpár tároló készül, bíztatva ezzel, hogy a gyerekek kerékpárral érkezzenek az óvodába.
Az elmúlt 10 évben nagy fejlődésen ment keresztül az óvoda, mint az épületek, mint a szakmai munka tekintetében.
2007-ben 3,5 millió forintból sikerül két elavult vizesblokkot felújítani.
2010-ben egy fenntartói pályázat lehetővé tette, hogy az óvoda teljes körű felújítása megtörténjen. A központi épület összekötésre került a lapos tetős épülettel. Új tetőt kapott az épület. A kialakítás lehetővé tette, hogy legyen logopédiai és fejlesztő szobánk. Alapítványi támogatással só szobát alakítottunk a gyerekek egészségmegőrzése érdekében. Teljes aljzatcsere, burkolatcsere, modern tálalókonyha került kialakításra. Ezzel párhuzamosan a csoportszobák is megújultak, új bútorokat, fektetőket vásároltunk. Udvari játékainkat Alapítványi támogatással, szülők-nevelők óvodabáli bevételéből, Szent György napi programjaink bevételéből bővítettük. Folyamatos fejlesztések eredménye, hogy mára már minden vizesblokk is felújításra került.
2014-ben A gyermeklétszám növekedése szükségessé tette egy újabb csoport nyitását. Így a dolgozói létszám is nőtt.
Alapító okiratunk szerint fogadjuk az SNI-s és BTMN-es gyerekeket, szakember biztosítása mellett lehetőséget adva a fejlesztésükre.
2011. évi CXC Köznevelési törvény szerint dolgozunk. Bevezetésre került a Pedagógus életpálya modell. Kidolgoztuk az Önértékelési kézikönyvünket. A törvényi előírásoknak megfelelően Pedagógiai programunkat folyamatosan értékeljük, szükség szerint módosítjuk. Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmód- és a környezettudatos nevelést. Vannak hagyományteremtő programjaink.
2017-ben már harmadik alkalommal elnyertük a ZÖLD óvoda címet.
Pedagógusaink nyitottak az új módszerek iránt. Az elmúlt években nagy számban minősítették magukat 8 fő elérte a PED II. fokozatot. Van egy gyakornokunk és 6 fő PED I. fokozatban van. Dajka nénik szakképzettek, 6 fő érettségizett.
Jelenleg a dolgozói létszám: 30 fő. 15 fő óvodapedagógus, 8 fő dajka, 1 fő Óvodatitkár, 3 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő konyhalány és 1 fő udvaros.
A csoportok száma Kisbéren 7, Hántán 1 csoport. Gyermeklétszám: 193 fő
Vidékről bejáró gyerekeink is vannak, jelenleg 12 fő.
Óvodánk a város egyetlen óvodája, esztétikus környezetben, megfelelő eszközellátottsággal fogadja a gyermekeket. A törvény lehetőséget ad a 2,5 éves gyermekek fogadására, melyre a mi óvodánkban is lehetőség van. Jelenleg 20fő 2,5 éves gyermekünk van.
Derűs légkörben biztosítjuk a gyerekeknek, hogy mindenki egyéni tempójának megfelelően, egyenletesen fejlődjön. Meggyőződésünk, hogy a játék a személyiségfejlesztés egyetlen eszköze. Ehhez rengeteg élményt, tapasztalást biztosítunk. Feladatunk a hátrányok csökkentése és a tehetséges gyermekek felismerése, segítése, fejlesztése.
A család és az óvoda együttnevelése eredményeként a gyermekeket az óvodáskor végére alkalmassá tesszük az iskola megkezdésére.

Kollégáimnak, munkatársaimnak szeretnék köszönetet mondani, hogy az óvodai nevelést lelkesen, mosolygósan, a gyermek érdekeit figyelembe véve végzik, további munkájukhoz jó egészséget sok örömet kívánok.”

Csőréné Ladányi Edit
Intézményvezető.

 

 

További képekért kattintson ide!

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu