Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018

2018. augusztus 21. , kedd
KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018KISBÉR DÍSZPOLGÁRA - 2018

2018. AUGUSZTUS 20.-ÁN - ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÉS A KENYÉR ÜNNEPÉN - CZUNYINÉ DR. BERTALAN JUDIT, A TÉRSÉG EGYÉNI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJE ÉS SINKOVICZ ZOLTÁN, KISBÉR VÁROS POLGÁRMESTERE, A KÉPVISELŐ-TESTÜLET EGYHANGÚ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN DÍSZPOLGÁRRÁ AVATTA DR. DZSINICH CSABA ÉRSEBÉSZT.

SZÍVBŐL GRATULÁLUNK A MEGTISZTELŐ CÍM ELNYERÉSÉHEZ ! Dr. Dzsinich Csaba életrajza : Tanulmányai : 1960-ban kitűnő érettségi vizsgát tett a Kisbéri Táncsics Mihály Gimnáziumban.1961-ben felvételt nyert a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karára. Tanulmányai során két alkalommal rektori pályadíjat nyert sebészet tárgykörből. 1967-ben summa cum laude végezte egyetemi tanulmányait és elnyerte az MTA 2 éves kutatási ösztöndíját.1969-ig az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézetben morfologiai elektronmikroszkópos kutatásokban vett részt .1969-ben a Budapesti Orvostudományi Egyetem IV. Sebészeti Klinikájára került és 1972-ben kitűnő eredménnyel általános sebészeti szakvizsgát tett. Érdeklődése az érsebészet felé fordult. Felsőfokú német nyelvvizsgával pályázott , és elnyerte az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíját-második magyar sebészként Kulka professzor után. 1975-76-ban Mintegy másfél évig a Müncheni Egyetem Sebészeti Klinikáján Heberer és Becker professzorok mellett fejlesztette tovább érsebészeti ismereteit. Tudományos tevékenységei : 1976-ban Heberer professzor érsebész szakorvossá nyilvánította. Hazatérése után a modern érsebészet számos módszerét honosította meg az időközben Ér- és Szívsebészeti Klinikává alakult anyaintézetében.1976-tól az Intézet tanulmányi felelőse. 1978-ban érsebészeti osztály vezetésével bízták meg. 1980-ban az érsebészeti szakvizsga hazai bevezetése alkalmával az elsők között tett szakvizsgát jeles eredménnyel. 1980 óta végzi a szakvizsga jelöltek felkészítését a postgradualis képzés felelőseként. 1981-ben klinikai adjunktusi kinevezést kapott. 1984-ben védte meg kandidatusi téziseit " A renovascularis hypertonia sebészi kezelése " címmel. 1989-ben docenssé, majd 1995-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. 1997 óta a Semmelweis Egyetem habilitalt tanára. 1990-1991-ben 16 hónapig a Mayo Klinikán folytatott kutatómunkát a gerincvelői ischaemia megelőzése tárgykörben. Kutatásait 1998-2000 között az OTKA támogatásával itthon folytatta. Érsebészeti tevékenysége felöleli az érsebészet teljes spectrumát, több mint 11 000 műtétet végzett . 1996-2000 között Széchenyi ösztöndíjas. 2002 tavaszán munkáját a kormány Batthyányi -Strattman díjjal honorálta. 1980 óta 28 nemzetközi symposiumot szervezett. Kiépítette a német , osztrák és amerikai kapcsolatot. 4 európai kongresszus szervezése fűződik nevéhez. 1989-93 között a Magyar Angiologiai Társaság főtitkára, majd annak 1993 és 97 között elnöke volt. 1996- 2000 között az Európai Szív-és Érsebész társaság alelnöke, majd 2000 -ben annak elnökévé választották. Az European Board of Vascular Surgery tagja. 2001-ben az International Vascular Workshop elnöke. Az International Union of Angiology érsebész sectiojának vezetőségi tagja. Tiszteletbeli illetve levelező tagja a német, az osztrák, horvát, szlovák , szerb és a román szakmai társaságoknak. 1997-ben alapító tagja a Central European Vascular Forumnak. Tiszteletbeli illetve visiting professzora volt a Mayo klinikának , az Amerikai Fegyveres Erők Orvosegyetemének, az Észak Carolinai , Washington Állami a Padovai, Ferrarai , Bari-i, Belgradi, Prágai , Zágrábi és Milanoi és Párizsi Egyetemeknek. 2002-ben Helsinkiben ő tartotta a Leriche memorial lecture-t az Európai Szív és Érsebészeti társaság kongresszusán. 2003-ban Soltész Lajos, 2005-ben Balassa János emlékéremmel tüntették ki. 2005-ben szerzőtársaival Markusovszky díjat kapott. 2005-ben elnyerte a Hemingway Alapítvány díját. Vezetőségi tagja a Magyar Sebész Társaságnak , a Magyar Angiologiai és Érsebész Társaságnak, A Magyar Hypertonia és Nephrologiai Társaság vezetőségének, valamint a Sebész Kollégiumnak. Hazai lapok szerkesztőbizottsági tagságán túl 12 évig az European Journal of Vascular and Endovascular Surgery szerkesztőbizottsági tagja , jelenleg peer-je. A Journal of International Angiology regionalis szerkesztője. Szerkesztőségi tagja a magyar és szlovák érsebészeti folyóiratnak.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu