Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

IDŐSEK NAPJA – 2018

2018. október 09. , kedd
IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018IDŐSEK NAPJA – 2018

A hagyományoknak megfelelően 2018. október 4.-én tartotta Kisbér városa az Idősek Napi ünnepségét a Wass Albert Művelődési Központ kamaratermében.
Takács József, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelent kisbéri szépkorúakat, majd Illyés Irén Zsuzsa kulturális közösségfejlesztő mentor, és dr. Szalai Péter r. alezredes, a Kisbéri Rendőrkapitányság vezetője adott tájékoztatást a nemrég indult „Cselekvő Közösségek aktív közösségi szerepvállalása” című projektről, melynek célja a társadalmi aktivitás növelése és a közösségi szerepvállalás erősítése.

A tájékoztató után Sinkovicz Zoltán polgármester tartott köszöntő beszédet:

Minden esztendőben ilyentájt, az Idősek Világnapján összejövünk és méltatjuk azokat, akik tisztességben, becsületben éltek hosszú évtizedeken keresztül – kezdte beszédét a város első embere. Ők adták nekünk mindazt, ami a felnövekvő nemzedéknek kellett, ruhát, élelmet, meleg ételt, mindazt, amire szükségünk volt, hogy emberi életben cseperedjünk fel.
Olyan javakat, amelyekkel elindulhattunk saját sorsunk megéléséhez. Ilyenkor megköszönjük azokat az eszményeket, gondolatokat, erkölcsi tanításokat, amelyek eligazítják mindennapi cselekvéseinket. Ezek akkor és ott sokszor „hegyi beszédnek” tűntek, de mégis meghatározták sorsunkat, emberi értékeinket, amelyeket mi is legjobb tudásunk szerint igyekszünk továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak.
A hétköznapokban a legtöbbször a fiataloknak adjuk figyelmünket, a megteremtett lehetőségeket, tárgyi dolgokat, olyanokat, amelyeket egykor mi is kaptunk mára időssé váló szüleinktől.
És itt álljunk meg egy pillanatra!
Legyünk egy kicsit önkritikusak! Bizony kevesebb figyelem, törődés, cselekedetekben megmutatkozó szeretet jut az idősebbeknek. Persze – mondhatnánk mentegetőzve –, ez a világ rendje, nekik már kevesebb is elég, de vajon tényleg így van?... Hol van az megírva, hogy ők nem igénylik a törődést, a szeretetet, a megbecsülést?
S ezen a napon mindig megfogadjuk: ezentúl más lesz, ott leszünk támasznak, ahogy nehézkesen csoszognak, a ballagó időben.
Egy nemzedék értékét az is meghatározza, hogy milyen a viszonya a nála öregebbekkel. A polgári értékrend meghatározó eleme, hogy a fiatal, produktív generáció mit ad, miként köszöni meg az életét szülei számára. Tudjuk ezt jól, és igyekszünk így is cselekedni! Még emlékezünk előző korokra, ahol „természetes és megszokott” volt az idősek nélkülözése, az értékét folyton vesztő nyugdíj.
A polgári kormány értékrendjében természetes, hogy erejéhez mérten, de folyamatosan igyekszik megőrizni az öregségi ellátás értékét. S mivel a magyar gazdaság ereje töretlenül nő, ezért örömmel teljesítjük ígéretünket. Idén is lesz nyugdíjprémium, úgy ahogy minden évben, most is négy százalék felett, pontosan 4,5 százalékot tud hozzátenni a kormány a nyugdíjhoz. S mivel az infláció jóval ez alatt marad, ezért kijelenthetjük: ez – ha szerény is -, de mégis csak emelés…
Az átadott értékeket, javakat, a szeretetet, de legfőképpen a bizalmat köszönjük, s amellett, hogy viszonozzuk, tesszük a dolgunkat az ország, s benne minden ember érdekében.
Reméljük, hogy a nekünk adott hitükben sosem fognak csalódni. Bízom abban, hogy az elkövetkező évtizedekben folyamatosan viszonozhatjuk mindazt a jót, amit adtak nekünk – fejezte be beszédét a polgármester -, majd az önkormányzat és a képviselő-testület nevében hosszú boldog idős kort és sok egészségben eltöltött évet kívánt valamennyi kisbéri idős embernek.

Az ünnepség folytatásaként a hagyományoknak megfelelően Sinkovicz Zoltán és Varga Melinda képviselő asszony köszöntötte a 86 éves Sós Istvánnét, a legidősebb hölgyet, és a 89 éves Bencsik Jánost, a legidősebb urat.
A köszöntések után a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda matrózai, a Kisbéri Senior Tánccsoport, majd a Budapesti Honvéd Együttes művészei szórakoztatták a vendégeket.
A Petőfi Sándor Általános Iskola konyhás lányainak és asszonyainak finom vacsorája után a Syncron Band Együttes (http://www.syncronband.hu/zenekar.html) gondoskodott a jókedvről.

IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
IDŐSEK NAPJA – 2018
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu