Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN

2018. december 10. , hétfő
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉRENII. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN

A Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus templom melletti téren gyűlt össze a város apraja nagyja 2018. december 8.-án este, a II. adventi gyertyagyújtásra.

Bozori Zsuzsanna a Kisbéri Járási Hivatal vezetője mondott ünnepi köszöntőt, majd meggyújtotta a város koszorúján a második gyertyát. A rövid ünnepség folytatásaként Bajnóczi Márió, a Hánta – Ászár – Kisbéri Társult Evangélikus Egyházközség lelkésze osztotta meg karácsonyi gondolatait, majd ezen gondolatokhoz kapcsolódóan Iványiné Kele Márta tanárnő mondta el Babits Mihály Csillag után című költeményét.
A gyertyagyújtási ünnepség zárásaként az egyházközség vendégül látta a megjelenteket egy pohár forralt borral és teával.

(az ünnepség meghallgatható a „Kisbér Város” csoport facebook oldalán.)

BABITS MIHÁLY: Csillag után.
Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
ígéretes csillagot.
Ó ha most mindent itt hagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának,
örülnék, ha átcsúszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirhámmal,
keserű szagú mirhámmal,
kenném véres lábadat.

(Babits Mihály Csillag után című költeménye elsősorban talán nem is a Jézus betlehemi megszületéséhez és Jeruzsálem melletti kereszthalálához kapcsolódó ismereteink révén válik meggyőzővé, hanem azzal, ahogy a tér és idő távlata valóságossá alakul a versben.
Mert nyilvánvaló, hogy mindaz, amit elmesél a versbeni beszélő, nem történt meg vele. Ez a személy „életunt szobájában” gondolkodik. Pontosabban álmodozik arról, amit az égen megpillantott csillag idéz föl előtte. „Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok, betlehemi éjszakán!” –, sóhajt föl ez a személy, és ezzel egy különleges élmény kialakulásának lehetünk a részesei. Ez a személy olyan részleteket kezd felvillantani arról az elképzelt hosszú útról, melyre elszánta magát, hogy azok teljesen valószerűeknek tűnnek fel.
Olyan sok határon és vámon kell keresztül verekednie magát ennek a Jézushoz igyekvő léleknek, hogy a végén már nem is Betlehemben, az újszülött mellett, hanem harminchárom évvel később, Jeruzsálem határában, a Golgotán találjuk. És ez nemcsak meghatóan szép költői idő- és térösszevonás. Ezzel tud kifejezésre jutni az a mérhetetlen elszánás, mely a vers valódi szervező ereje: hogy ha mégis kimozdulna „életunt szobájából” ez a csillagra felpillantó valaki, akkor útja természetesen Jézushoz vezetne. Legyen szó az újszülöttről, vagy a keresztre feszített felnőttről.
(Penckófer János)

II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
II. ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KISBÉREN
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu