Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati Lehetőség

2019. február 17. , vasárnap

Őszi Napfény Idősek Otthona

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet


A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezéssel kapcsolatos nyilvántartás, elszámolások, kiszabatok készítése.Élelmezési alapanyagok megrendelése. Étlapok megtervezése a jogszabály szerinti kalóriatábla, és az intézet orvosának javaslatainak figyelembe vételével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) HACCP nyilvántartások vezetése az előírásoknak megfelelően. Élelmiszerek raktározásával kapcsolatos teendők elvégzése. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, Élelmezésvezető,

•         Közétkeztetésben szerzett élelmezésvezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, érvényes erkölcsi bizonyítvány bűntetlen előélet; iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány; hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat a pályázathoz felhasználják

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Élelmezésvezető,

•         Közétkeztetésben szerzett élelmezésvezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Istvánné nyújt, a 06/34 352 - 128 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Őszi Napfény Idősek Otthona címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 436-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Élelmezésvezető.

•         Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Szarvas Szilveszter, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu