Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2019. október 19. , szombat

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Kisbér Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

A pályázati kiírás Kisbér város területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típus) számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok („B” típus) esetében (az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév) a 2020/2021, a 2021/2022 és a 2022/2023-as tanévekre vonatkozik.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

 Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése a következő: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően a pályázatot – a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva – a mellékletekkel együtt a Kisbéri Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában kell leadni.

A pályázat kötelező mellékletei:

· a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020.            tanév első félévéről,

· igazolás az egy lakcímen élőkről,

· a pályázó szüleinek és vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozóinak egy havi nettó átlagjövedelméről és a szociális rászorultságról szóló igazolások.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának a határideje:

2019. november 5.

 

A pályázat részletes kiírása, az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztató a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica15/ („A” típus), valamint a http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica16/   („B” típus) oldalakon megtekinthető.

Személyes tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában, illetve telefonon a 34/354-666/113-as melléken kérhető

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu