Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési / fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

2020. május 15. , péntek

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a fenti kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, vagy egyszerű bejelentés alapján épült épülettel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény kielégítését szolgálja
 
Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.
 
Vízjogi üzemeltetési / fennmaradási engedély
 
A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
 
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2020. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.
 
 
A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:
 
 • Az ásott kút esetében a kérelem benyújtásához nem szükséges külön tervdokumentációt készíttetni, elegendő a formanyomtatványt kitölteni és a kút tulajdonosának aláírni.
 • Fúrt kút esetében a kérelmet 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének megfelelő szakember aláírásával is el kell látni a nyomtatványt.
 
A fennmaradási engedélyezési eljárás során annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet, illetve, hogy nem érint-e vízbázisvédőterületét a jegyző szakhatóságként bevonhatja az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot. Amennyiben a kút ivóvíz igény kielégítésére szolgál, úgy az illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát is szakhatóságként be kell vonni az eljárásba. A jegyző vízjogi fennmaradási engedélyt kizárólag a szakhatósági hozzájárulás(ok) megléte esetén adhat ki.
 
A kérelmek és az adatlapok word formátumban letölthetők a www.kisber.hu honlapról. További információ kérhető a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalban, tel.: 34/352-360 elérhetőségen, illetve a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Császári Kirendeltségén (Császár, Kisfaludy u. 5.), tel.: 34/376-333.
 
Kisbér, 2020.
Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A tájékoztató és a hozzá kapcsolódó adatlap a következő linkekről érhető el:

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu