Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

KEHOP-1.2.1-18-2018-00046

KEHOP-1.2.1-18-2018-00046

• a kedvezményezett neve: Kisbér Város Önkormányzata (Konzorciumi tagok: Bábolna Város Önkormányzata, KEM Fejlesztéséért Alapítvány)

• a projekt címe: Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Bábolna és Kisbér térségében
 
• a szerződött támogatás összege: 19.984.950 Ft
 
• a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 
• a projekt tartalmának bemutatása: a két település közös klímastratégiájának elkészítése, klímatudatosságot erősítő szemléletformálási rendezvények és akciók megvalósítása (intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása; települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;  tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára; gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása; a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása; szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása; térségi vagy helyi rendezvényeken a klímatudatos szemlélet fontosságát népszerűsítő kreatív és játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára; marketing és kommunikációs tevékenység (ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése); nyilvánossági feladatok és projektmenedzsment tevékenység ellátása. A projekt eredményeképpen elkészül a két település közös klímastratégiája, ami összhangban lesz a megyei klímastratégia mellett az országos és uniós klímavédelmi célkitűzésekkel is. A stratégiai dokumentum elkészítése és a 2021-2027-es uniós ciklus klímavédelmi forrásszerzésének megalapozása mellett kiemelt cél a lakosság klímatudatosságának erősítése, az éghajlatváltozás jelentőségével és helyi hatásaival kapcsolatos információk átadása. A projekt közép- és hosszú távú célja, hogy az klímatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások a lakosság minél szélesebb körében terjedjenek el. Ennek érdekében a projekt megvalósítói nagy számú aktív és passzív elérést valósítanak meg a projekt során. 
 
A projekt célcsoportjai: 
- intézményi munkavállalók, pedagógusok
- a város felnőtt lakossága
- helyi kkv-k, civil szerveztetek döntéshozói, munkavállalói
- általános iskolák tanulói, a tanulók családtagjai
- óvodások, az óvodások családtagjai
 
• a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.12.29.
 
• projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00046

 

Letölthető a következő linkről:


KLÍMASTRATÉGIA TÁRSADALMASÍTÁSAFOTÓPÁLYÁZATRAJZPÁLYÁZAT

A rajzpályázat benyújtásának határideje MEGHOSSZABBÍTVA: 2021. április 30-ig!MEGHÍVÓ!

 MEGHÍVÓ KONFERENCIÁRA

 

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu