Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

A bölcsőde ünnepélyes átadása

2020. augusztus 28. , péntek
A bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadásaA bölcsőde ünnepélyes átadása

Egy régi álom vált valóra 2020. augusztus 27-én délután, amikor ünnepélyesen átadásra került Kisbéren az elkészült új bölcsőde.

Takács József, a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte az ünnepségen megjelenteket, köztük Czunyiné dr. Bertalan Juditot, térségünk egyéni országgyűlési képviselőjét, Popovics Györgyöt, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnökét, Sinkovicz Zoltánt, Kisbér város polgármesterét, Bozori Zsuzsannát, a Kisbéri Járási Hivatal vezetőjét, Szabó Ottót, a kivitelező Gádor Kft. vezetőjét, valamint az egyházak képviselőit, Magyaros László plébániai kormányzót, Vajs Tibor református lelkészt és Bajnóczi Márió evangélikus lelkészt.

A Himnusz közös eléneklése után Sinkovicz Zoltán polgármester avató beszédében elmondta, ahhoz. hogy ez a régi álom megvalósulhatott, egy igen hosszú folyamat vezetett. Magyarország Kormánya családpolitikájának megfelelően még négy évvel ezelőtt döntött az önkormányzat képviselő-testülete egy új bölcsőde építéséről. A pályázat beadása után önkormányzatunk önerőből megvásárolta a református egyháztól a volt zeneiskola épületét. Így két új épülettel gazdagodhatott városunk, mivel az új bölcsőde mellet az egyház is építhetett egy új közösségi házat. Időközben az áremelkedések következtében az elnyert pályázati összeg már nem nyújtott fedezetet az új bölcsőde megépítésére, ezért egy új pályázatot kellett beadni városunknak, melynek eredményeként 141,47 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kaptunk.

Ahhoz, hogy a mai ünnepélyes nap bekövetkezhetett, nagyon sok ember munkája és segítsége kellett, akiknek külön-külön köszönetét fejezte ki a polgármester.

Köszönetét fejezte ki – a teljesség igénye nélkül – a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területfejlesztési Kft.-nek dr. Juhász János vezetésével, Mogyorósi László tervezőnek, Csere Lajos műszaki ellenőrnek, Szabó Ottónak a kivitelező Gádor Kft. vezetőjének, Bozori Zsuzsannának, a Kisbéri Járási Hivatal hatósági és engedélyezési eljárásainak gyors, időbeni elkészítéséért, Tóthné Varga Viktória bölcsődei szakértőnek, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak.

Külön köszönetét fejezte ki a város első ember Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő asszonynak és Popovics György elnök úrnak, akiknek a munkája és segítsége - mint eddig minden fejlesztésnél -, létfontosságú városunk fejlődése szempontjából.

Avató beszéde végén a számokról beszélt a polgármester. Elmondta, hogy ez a beruházás több mint 210 millió forintot emésztett fel, melynek része az elnyert 141,47 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatáson kívül az önerős épület-, és berendezési tárgyak vásárlása is.

Ahhoz, hogy ez a sok anyagi áldozat jól hasznosuljon, azt kívánta a város első embere, hogy sok gyermek szülessen, hogy soha ne legyen probléma a bölcsőde kihasználtsága terén.

Popovics György örömét fejezte ki, hogy ismét hozzá tudtak tenni annyit Kisbér életéhez, amellyel gyökeresen meg tud változni a gyermekellátás. Ebben a gyönyörű épületben 24 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Ez 24 családot jelent, 24 édesanyának segíti a munkába járást, és 24 családnak könnyíti meg az életét a gyermekek biztonságos elhelyezése.

Számvetést készítettek polgármester úrral, hogy az elmúlt években mennyi TOP-os pályázat érkezett Kisbérre, amelyekhez a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinálása és döntése szükséges. Kiderült, hogy mintegy 1,5 milliárd forint értékben valósult meg eddig TOP-os pályázat Kisbéren. Egy ilyen komoly összeg fordítani tud egy település sorsán, nem beszélve azokról az összegekről, amelyek a közeljövőben fognak érkezni a városba.
Nem csak Kisbér, a Bakonyalja fővárosa, hanem az egész térség egy olyan fejlődésnek tudott indulni, amelynek a vége még nem is látható. Jelenleg folyamatban van a TOP 2 tervezése a megyei önkormányzat részéről, amelyhez várják majd a térség jó pályázatait.

Elnök úr is - csatlakozva polgármester úrhoz -, köszönetét fejezte ki képviselő asszonynak, amikor a bölcsőde ismételt, nagyobb összegű pályázatánál nagy szükség volt a segítségére, és így a város az eredeti pályázati összegnek több mint a dupláját nyerhette el.

Beszéde végén elnök úr azt kívánta a kisbérieknek, hogy a folyamatban lévő, és a jövőbeni fejlesztéseiket ugyan ilyen sikeresen tudják megvalósítani, majd jó erőt és egészséget kívánt a bölcsőde dolgozóinak, akik szeptember 1-től fogadni fogják a gyermekeket.

Czunyiné dr. Bertalan Judit avató beszédében elmondta, hogy amikor 2013-ban a kormány meghozta döntését a fejlesztési források elosztásában, úgy döntött, hogy a kistelepülések és a vidéki kisvárosok számára létrehoz egy úgynevezett települési operatív programot, amelynek keretében már a pályázatok kiírását megelőző időszakban fontos feladatot adott a megyei önkormányzatok számára. Ez azt jelentette, hogy a megye polgármestereivel egyenként meg kellet tárgyalni, hogy milyen fejlesztésekre van igény az egyes településeken. Elmondható, hogy Komárom-Esztergom Megyében, és így Kisbéren is nagy értékű TOP-os pályázatokhoz jutottak. A polgármesterekkel közös gondolkodás és a megyei önkormányzat döntéseinek eredményeképpen 23-24 milliárd forinttal indultak a pályázati lehetőségek a megyei jogú városok pályázatain kívül. Megyénkben 9 milliárd forinttal több jut annál, mint ami a polgármesterek terve volt. Ezek a pályázatok igen sok fejlesztésre adtak lehetőséget a településeknek, így pályázhattak turisztikai-, ipar-, egészségügyi fejlesztésre, óvodák, bölcsődék építésére, iskolák felújítására, víz-, és csapadékvíz elvezetésre.

Érdemes ismételten elmondani – folytatta beszédét képviselő asszony -, hogy Kisbér, a maga 10.000 alatti lakosságszámával, hasonló támogatási összeghez jutott hozzá, mint egy húszezres lélekszámú megyei település. Ez a tudatosság a források elosztásánál arról szólt, hogy azok a települések, amelyek a korábbi uniós források elosztásánál valamilyen okból kimaradtak, azokat pótolni kell. Így Kisbér, a polgármester és a képviselő-testület kérésének megfelelően olyan lehetőségeket ért el és kapott meg támogatásként, amelyek alapműködést és a város gazdaságát stabilan tartó fejlesztéseket célzott meg. Külön öröm és dicséretes a bölcsőde létrejöttében az is, hogy a város hozzá tudott tenni a megvalósuláshoz önerőből mintegy 70 millió forintot, és jelenleg tervezés alatt van a második bölcsőde építése is.

Beszéde végén mindenkinek köszönetét fejezte ki képviselő asszony, akinek bármilyen része volt az új bölcsőde megvalósulásában, külön megköszönve a kisbériek türelmét, és remélte, hogy gyakran fog hasonló eseményeken részt venni továbbra is Kisbéren.

Az avató beszédek után Magyaros László plébániai kormányzó, Vajs Tibor református lelkész és Bajnóczi Márió evangélikus lelkész megáldotta az épületet.

Az ünnepség végén Czunyiné dr. Bertalan Judit, Popovics György, Sinkovicz Zoltán, Bozori Zsuzsanna és Szabó Ottó ünnepélyesen átvágták a szalagot, majd képviselő asszony a szalag egy darabjának átadásával jelképesen átadta az épületet a bölcsőde dolgozóinak.

Ezt követően a jelenlévők megtekintették a gyönyörű intézményt.

KISBÉR NEKÜNK ÉPÜL.

A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
A bölcsőde ünnepélyes átadása
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu