Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Megemlékezés az aradi vértanúkról

2020. október 07. , szerda
Megemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkrólMegemlékezés az aradi vértanúkról

Mint minden évben Kisbér városa is megemlékezett ezen a napon a hősökről a Wass Albert Művelődési Központ kiállítótermében.

A Himnusz közös eléneklése után Kisbér Város Önkormányzata nevében Takács József, az intézmény igazgatója köszöntötte a megemlékezésre megjelenteket, majd így folytatta:

Országszerte megemlékezéseket tartottak az aradi vértanúk kivégzésének 171. évfordulója alkalmából. A magyar kormány 2001. november 24-én nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. A nemzeti gyásznapon Budapesten, a Kossuth téren felvonták, majd félárbócra engedték a zászlót, a Nemzeti Sírketben a Batthyány-mauzóleumnál emlékeztek és a Batthyány-örökmécsnél is mécsesgyújtás volt. Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári haditörvényszék ítélete alapján 1849. október 6-án 13 honvéd főtisztet végeztek ki Aradon. Mártírhalálukkal egy napon végezték ki Magyarország első miniszterelnökét, gróf Batthyány Lajost is.

Róluk emlékezett meg Iványiné Kele Márta a Táncsics Mihály Gimnázium pedagógusa és Komenda Virág a Táncsics Mihály Gimnázium diákja, amely megemlékezés alatt, a nevek említésekor Varga Melinda önkormányzati képviselő és Sinkovicz Zoltán polgármester sorban elhelyezték a megemlékezés virágait, valamint a meggyújtott mécseseket.

Ezt követően Takács József osztotta meg gondolatait a hősökről:

Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon. Ők: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes. Haláluk napja a forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának szimbóluma lett. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni. A magyar honvédsereg a Világos közelében levő szőlősi mezőn tette le a fegyvert az orosz csapatok előtt: a nemzet, szabadságvágya ellenére két nagyhatalom fegyveres erőivel szemben már nem tudott tovább harcolni. Az osztrákok sértett büszkesége miatt – hogy a megadás nem előttük történt – a tábornokokat megillető lőpor és golyó általi halál helyett kötél általi halált írtak elő a magyar parancsnokok részére, miután az oroszok – noha ígéretet tettek az ellenkezőjére – foglyaikat kiadták. Az utóbbi büntetésnek – amelyet korábban inkább csak köztörvényesekre alkalmaztak – megbecstelenítő jellege is volt. Az ítéletek kimondása, a kivégzések mikéntje és sorrendje megfontolt elgondolások alapján történt. A legtöbb bosszúságot Damjanich okozta a császáriaknak, ezért őt illette volna az utolsó hely, de Haynau személyes bosszúja ezt is felülírta: Gróf Vécsey Károlyt végezték ki utoljára. Amikor ma – ahogy hosszú ideje minden évben – a mártírokra emlékezünk, szerencsére tudjuk, áldozatuk nem volt hiábavaló. Ám hosszú idő kellett ahhoz is, hogy a hősök megkapják a méltó végtisztességet, s áldozatuk helyszínén is tisztességgel ünnepelni lehessen. Ma már talán bízhatunk abban, hogy az elődök harcát békévé oldó emlékezés jegyében telik el nemzetünk gyásznapja. De ez nem a koszorúk vagy virágok számán, harcias nemzeti szólamokon múlik elsősorban, hanem azon, hogy a hősök neveinek elsorolása mellett szellemiségüket is meg tudjuk-e idézni. Nem csak ma, hanem mindennapjainkban. Végső tanulságul az aradi kivégzés szemtanúját idézem: „Nyugodjanak a haza szent ügyéért elvérzett bajnokok! Ti meghaltatok, neveitek azonban a történet lapjai örökké élni fognak.” 

A megemlékezés egy perces néma főhajtással, majd a szózat eléneklésével ért véget.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu