Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Rendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármester

2020. november 19. , csütörtök
Rendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármesterRendőrt és szociális munkásokat jutalmazott a polgármester

Immár hagyománnyá vált, hogy minden évben megünnepeljük a Szociális Munka Napját és a Rendőrnapot, melynek keretében jutalmakat ad át Kisbér Város Önkormányzata és képviselő-testülete. A rendkívüli jogrendre való tekintettel november 19-én délelőtt, szűk körben adta át a jutalmakat Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere a Kisbéri Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Köszöntőjében elmondta, hogy ezek a jutalmak és a munkájukért járó köszönet, igaz, hogy a személyeknek szól, de rajtuk keresztül a két ágazat valamennyi, mintegy 130 fő dolgozójának is szól, akik munkájukat legjobb tudásuk szerint, megbecsüléssel végzik, és a mostani rendkívüli helyzetben is erőn felül teljesítenek a járvány megfékezésében és a rend fenntartásában.

Kisbér Város Önkormányzata, képviselő-testülete, és Kisbér valamennyi lakója nevében további munkájukhoz jó egészséget és kitartást kívánt a város első ember, majd átadta a jutalmakat.

Jutalmat adott át a polgármester

- Kovács János c. r. törzszászlósnak, a Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály, Szabálysértési Előkészítő Csoport referensének. (Kovács János c. r. törzszászlós 1998. óta teljesít szolgálatot a Kisbéri Rendőrkapitányságon. Munkáját magas színvonalon, lelkiismeretesen végzi. Több évtizedes tapasztalatával rendszeresen előmozdítja a szabálysértési eljárások eredményességét, így növelve a környező településeken élő lakosság biztonságérzetét. Több éve ellátja a Petőfi Sándor Általános Iskolában az iskolarendőri feladatokat, amely során a helyes életmódra való felhívással és bűnmegelőzési tanácsokkal látja el a gyermekeket. 2019. óta koordinálja a kapitányságon a toborzással kapcsolatos feladatokat is, melynek során rendszeresen kapcsolatot tart a helyi középiskola fiatalságával, ösztönözve a rendőri hivatás iránti érdeklődést, egyúttal lehetőséget teremtve, hogy az iskolások a lakosság érdekeit szolgáló hivatást válasszanak. Kisbéren ellátja továbbá a közterületi kamrarendszerrel kapcsolatos teendőket, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása céljából.) 

- Pál Gyulánénak, az  Őszi Napfény Idősek Otthona vezető ápolójának. (Pál Gyuláné 1986. novembere óta dolgozik az intézményben, kezdetben segédápolóként, majd 1991-től szociális gondozóként, 1998.-tól osztályvezető ápolóként, majd a volt főnővér nyugdíjba vonulása után, 2008. óta vezető ápolóként látja el lelkiismeretesen feladatait.)

- Kiss Tibornénak, az  Őszi Napfény Idősek Otthona szociális gondozójának. (Kiss Tiborné  2000. áprilisától  dolgozik szociális gondozóként, de korábban, 1995-ben, 1996-ban, és 1999-ben is dolgozott  segédápolóként az intézményben. Feladatait mindig lelkiismeretesen látta és látja el a gondozottak megelégedésére.)

- Szőke Gizellának az  Őszi Napfény Idősek Otthona szakácsnőjének. (Szőke Gizella 2007. szeptembere óta dolgozik az intézményben. Munkáját lelkiismeretesen, a gondozottak és kollégái megelégedésére látja el.)

- Szabó Erzsébetnek, a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ szociális gondozójának (Szabó Erzsébet 2003-tól 2006-ig, az intézmény jogelődjénél, a Kisbéri Szociális Szolgáltató és Pedagógiai Szakszolgálatnál dolgozott, mint környezetvédelmi felelős. 2006-tól, az intézmény megalakulása óta, Kisbéren a házi segítségnyújtásban, mint házi gondozó lát el feladatot. 2011-ben sikeresen megszerezte az OKJ-s szociális gondozó és ápoló végzettséget. Régóta dolgozik a szociális szférában, megbízható színvonalas munkájával hozzájárult, hogy az elmúlt években az intézmény a feladatait el tudja látni.)

Gratulálunk a díjazottaknak!

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu