Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Sajtóközlemény

FELÚJÍTOTTÁK KISBÉR CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK ÚJABB SZAKASZÁT

2020. november 24. , kedd

A Széchenyi 2020 program keretében 19,99 MFt európai uniós, vissza nem térítendő támogatás segítségével Kisbéren felújították a város érintett szakaszainak csapadékvíz-elvezető rendszerét. A fejlesztéssel elkerülhetővé váltak a víz okozta károk, a projekt megvalósításának egy tisztább, biztonságosabb, szebb utcakép lett az eredménye.

Kisbér Város Önkormányzata a csapadékvíz rendezett és kártétel nélküli elvezetésére, a belterületein húzódó elvezető rendszerek rendezésérepályázott és nyert támogatást a TOP-2.1.3-16 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztésekcímű felhíváson.

A TOP-2.1.3-16-KO1-2017-00008 azonosító számú projekt keretében összesen 1495 méter árok rekonstrukciója, építése valósult meg, mely lehetővé teszi a vizek kártétel nélküli levezetését és az összegyűjtött csapadékvizek külterületre történő elvezetését, hasznosítását a meglévő tározókba. 

A Kisbéri-árok Fehérvári utcai híd felvízi szakaszán a külterületről érkező árok rekonstrukciója a megfelelő vízáteresztő képességhez szükséges keresztszelvénnyel került kialakításra. A Fehérvári utcai híd mellett megmaradt korábbi híd egy részén a szűkebb keresztmetszet jelentősen lecsökkentette az átáramló vízmennyiséget, valamint jelentős visszaduzzasztást okozott heves esőzések esetén. A projekt részeként ennél a szakasznál a meder rendezése mellett a felhagyott műtárgyak elbontása is megtörtént, mivel ezek vízáteresztő képessége nem volt megfelelő. 

A Fehérvár utcai híd – Nagy-tó torkolat mederrendezése is megvalósult, így a kb. 7600 m2 terület a csapadékvíz továbbvezetése mellett a vizek visszatartására – szikkasztására - is alkalmas lehet természetes tározóként. A Nagy-tó feliszapolódott torkolati szakaszának és vezérárkának részleges kotrása és fenékleürítő – vízszint szabályozó műtárgyának átépítése is része volt a fejlesztésnek. A zárógát esetében helyreállításra kerültek a betontámfal leszakadt részei, emellett a Kisbéri-árok árapasztó műtárgy alatti szakaszának rendezésére is sor került.

A 19.998.250 forint uniós támogatás segítségévelmegvalósult fejlesztéssel javult a közterületek állapota, megszűnt a belterületi létesítmények veszélyeztetettsége, javult az életminőség, hiszen kivédhetővé váltak a vízkár okozta anyagi károk, amelyek korábban az önkormányzatot és a lakosságot terhelték. A projekt a megyei önkormányzat koordinációjával és támogató javaslata alapján valósult meg.

A projektről bővebb tájékoztatást a http://www.kisber.hu/kisber01017081_kisber_csapadekviz-elvezetesenek_fejlesztese_-_top-213-16-ko1-2017-00008.html oldalon olvashat.


A sajtóközlemény PDF formátumban a következő linkről érhető el:

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu