Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás - Családsegítő munkakör

2021. január 14. , csütörtök

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbéri járás 17 településén az 1993. évi III. törvény, az 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítő munkakör betöltéséhez,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 06-34/353-133-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com e-mail címen keresztül.
Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók szakmai bizottság általi személyes meghallgatását és pályaalkalmassági vizsgálatát követően az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Várjuk abszolvált, vagy levelező tagozatos hallgatók jelentkezését is. Tanulmányok elvégzéséhez támogatást, bejárási költségtérítést, lakhatási támogatást megegyezés szerint biztosítunk. Nem megfelelő felsőfokú végzettség esetén lehetőséget biztosítunk a szakképzettség megszerzésére.


A pályázat letölthető a következő linkről:

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu