Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás - Családsegítő munkakör

2022. január 17. , hétfő
Pályázati felhívás - Családsegítő munkakör

Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szolgálat szakmai munkájának elvégzése Kisbéren, az 1993. évi III., a 1997. évi XXXI. törvény, valamint végrehajtási rendeleteik alapján.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, 15/1998. ( IV.30.) NM rendelet által előírt szakképesítés a családsegítő munkakör betöltéséhez,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Saját gépkocsi térítés ellenében történő használata
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, mobilitás, kommunikációs készség, szociális érzékenység,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Motivációs levél, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Finta János nyújt, a 0634353133 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Angol kert 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61./II./2022. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Elektronikus úton Finta János részére a kisberszockozpont@gmail.com E-mail címen keresztül

- Személyesen: Finta János, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Angol kert 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatok értékelése után, a kiválasztott pályázók szakmai bizottság általi személyes meghallgatása és pályaalkalmassági vizsgálatát követően az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 4.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A kisbéri kistérség 17 településén a helyben szokásos módon. - 2022. január 17.

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu