Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás - Segédfelügyelő munkakör

2022. június 09. , csütörtök

Kisbér Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kisbér Város Önkormányzata segédfelügyelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A segédfelügyelő az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 4.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása körében közreműködik az önkormányzati rendészeti szerv, illetve a rendészeti feladatokat ellátó személy feladatkörét érintően az állampolgárok tájékoztatásában, a rendészeti feladatokat ellátó személy intézkedéseivel, jelentéstételi kötelezettségével kapcsolatos jegyzőkönyvek és más iratok előkészítésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • stressztűrő képesség, megbízhatóság, motiváltság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igénylést igazoló irat (tértivevény) fénymásolata, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázat kiírója a pályázattal összefüggésben kezelje, a bírálatban részt vevők azt megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turóczyné Scher Anita nyújt, a 06-34/552-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kisbér Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÖHI/3185-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: segédfelügyelő.
 • Elektronikus úton Turóczyné Scher Anita részére a igimunkaugy@kisber.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Turóczyné Scher Anita, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kisber.hu - 2022. június 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu