Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Eslohei adomány és táblaavatás

2022. augusztus 26. , péntek
Eslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatásEslohei adomány és táblaavatás

Eslohei adomány Kisbér városának. (2022.08.25.)

A Kisbér-Eslohe Baráti Kör Egyesület még tavaly télen kereste meg az önkormányzatunkat, hogy a tulajdonukat képező, Kisbér, Véncser dűlő 35. szám alatti, 85 m2 alapterületű épületüket szociális célra ajándékozás jogcímén átruháznák Kisbér városára. A 7423 m2 területű, zártkerti művelés alól kivett területként nyilvántartott telek az egykori szőlővel már a város tulajdonában van. A telek gondozott, az egyesület gondoskodott az ingatlan felügyeletéről és jó karban tartásáról. Az egyesület a tulajdonjog átruházásáért vételárat nem számít fel, az ajándék lenne. Az képviselő-testület idén januárban az adományt hálás szívvel, köszönettel elfogadta, és tekintettel arra, hogy az ingatlan-nyilvántartásban szereplő tulajdonos külföldi címmel nyilvántartott civil szervezet, és így a jogi-, és hatósági eljárások több időt vesznek igénybe, megbízta dr. Varga József ügyvéd urat az adományozási szerződés előkészítésével. Ügyvéd úr a munkát elvégezte és 2022. augusztus 25-én délután a szerződés aláírásra került a Kisbéri Polgármesteri Hivatalban. Az egyesületet Walter Habbel (az egyesület elnöke, volt eslohei polgármester) és Karl Borchard (az egyesület elnökhelyettese), mint aláírók képviselték, valamint jelen volt Friedhelm Conze, az egyesület gazdasági vezetője. Kisbér városát Sinkovicz Zoltán polgármester képviselte, mint aláíró, és dr, Varga József ügyvéd, mint ellenjegyző, valamint jelen volt Pápai Mónika, az önkormányzat referense. A felek közti párbeszédhez Szabóné Horváth Annamária tolmácsolása segédkezett, aki a kezdetek óta segítette az Eslohe Baráti Kör Egyesület és a város közti kapcsolatot. (Az első képen balról jobbra: Friedhelm Conze, Karl Borchard, Szabóné Horváth Annamária, Walter Habbel, Sinkovicz Zoltán, dr, Varga József.) A szerződés aláírása után Sinkovicz Zoltán rövid sétára invitálta a vendégeket, ahol bemutatta városunk új fejlesztéseit, a megújult Fő terünket, és a projekthez kapcsolódó egyéb, már megvalósult és leendő beruházásait. Az ünnepség este folytatódott a Bakony étteremben, ahova meghívta az egyesület a magyar baráti kör tagjait is. Itt először Walter Habbel köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy ez a mai meghívásuk NEM BÚCSÚ, HANEM KÖSZÖNET AZ ELMÚLT 30 ÉV CSODÁLATOS EMLÉKEIÉRT. A baráti körük a testvérvárosi kapcsolatot Eslohe és Kisbér között 1992 óta aktívan támogatta és figyelemmel kísérte. Fontos céljuk volt a vasfüggöny lebontása után, hogy közösen a szabadságszerető kisbéri emberekkel hozzájáruljanak a népek közötti megértéshez. Eközben nem csak a mindenkori polgármestereket, hanem a kórházat, a Máltai Szeretetszolgálat Kisbéri Csoportját, az óvodákat, és más szociális területeket is támogattak. És most elérkezett az idő, amikor a csoportjuk az életkoruk, és a járvány miatt megnehezített további munkát már nem tudják folytatni. Fájó szívvel hozták meg a döntést, hogy a Véncser dűlő 35 szám alatti házukat, a „Pincét” szociális célokra Kisbér városának adományozzák. Ami megmarad, az a személyes barátságuk, amit soha nem fognak elfelejteni. Beszéde végén elnök úr a ház kulcsának átadásával jelképesen átadta az épületet Sinkovicz Zoltánnak. Sinkovicz Zoltán, miután átvette a kulcsot nagy tisztelettel köszöntötte az adományozók képviselőit és a megjelent magyar barátokat. Elmondta, hogy kétféle érzés hatja át most, az egyik az óriási és hálás köszönet, azért a szép és önzetlen gesztusért, amelyet a városunk felé gyakoroltak, a másik pedig a szomorúság, mert az idő múlása kényszerítette ki ezt a döntést. Nagyon nagy hálával gondol mindenkire, aki részt vett valamilyen formában a Kisbér-Eslohe Baráti Kör ténykedésében. A kisbériek mindig nagy hálával gondoltak az esloheiekre, melynek eredményeképpen nem véletlenül választotta meg Kisbér városa Walter Habbel urat díszpolgárnak. Ezt a szép gesztust egy meglepetéssel kívánja a város meghálálni, mely szerint a polgármester javaslatára egy emléktáblát állíttatott az önkormányzat, az immár a város tulajdonába került épület utcafront felöli falára. Ez a tábla német és magyar nyelven rögzíti az adományozás tényét és időpontját Beszéde végén megkérte a jelenlévőket a polgármester, hogy menjenek ki az épülethez és leplezzék le a táblát. A tábla leleplezése után a baráti kör visszatért az étterembe, ahol Walter Habbel úrék egy vacsorával látták vendégül barátaikat. Az est folyamán egyperces néma felállással adóztak az Eslohe Baráti Kör Egyesület már elhunyt tagjaiért. Álljon itt örök emlékül az egyesület tagjainak névsora: ERVIN TEIPEL, FRIEDHELM CONZE, GÜNTER WULF, HANS-ULRICH HENNECKE, HEINER SCHULTE, KARL BORCHARD, PAUL HABBEL, PETER KEGGENHOFF, DR. RICHARD SIEPE, ROLF HELLERMANN (†), WALTER HABBEL, WALTER LISKETING (†), ULRICH ALTBROD (†).

Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
Eslohei adomány és táblaavatás
 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu