Hivatalos tájékoztatás

Hivatalos tájékoztatás: „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-23 kódszámú) felhívás vonatkozásában

Tisztelt Polgármester és Jegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Önkormányzati hivatal!

Tárgy: Hivatalos tájékoztatás: „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című (VP1-1.1.1-23 kódszámú) felhívás vonatkozásában.

Ezen levelünkkel szeretnék hivatalosan tájékoztatni és egyben kérni Önt/ Önöket, hogy a településükön és annak vonzáskörzetében élő gazdák,  termelők, mezőgazdasági vállalkozások mihamarabb értesülhessenek az agrártámogatások megszerzéshez elengedhetetlen kötelező képzések lehetőségeiről.

Kérjük a csatolt információt, plakátot helyezzék ki a településük honlapján, közösségi média felületén.
Továbbá arról is tájékoztatjuk: intézetünk hivatalos és pontos tájékoztatást nyújt az oktatások helyszíneiről és időpontjairól a képzésre kötelezett gazdák, termelők, mezőgazdasági vállalkozások számára.  

A képzések 2024 augusztus 1-től országszerte, minden vármegyében indulnak.

AKTUÁLISAN ELÉRHETŐ KÉPZÉSEK:

b4 – Felkészítés a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére
b5 – Felkészítés az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekre
b6 – Felkészítés az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérésre
b7 – Felkészítés a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatására
b8 – Felkészítés a Natura 2000 erdőterületek kompenzációs kifizetéseire
b9 – Felkészítés a REL együttműködésekre
b1 – Felkészítés a minőségrendszerhez történő csatlakozásra
b10 – Felkészítés az Erdő környezetvédelmi kifizetésekre

Szíves segítségüket előre is nagyon köszönjük.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban keresse Kollégáinkat bizalommal, mindenben állnak rendelkezésére:
Zsuzsa   +36-30-548-6983 zsuzsa.sz@felnottkepzes.hu
Erika      +36-70-676-6835 erika.b@felnottkepzes.hu
Ildikó        +36-30-548-6983 ildiko.t@felnottkepzes.hu
Niki        +36-30-586-3229 nikolett.h@felnottkepzes.hu

  MODELLO Módszertani és Képzési Intézet Kft.
Adószám: 13531223-2-42 – Cégjegyzékszám: 01-09-283044
Cím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 36 al. 1.  – Telefon: +36(37)301-649
E-mail: info@felnottkepzes.hu – Web: www.felnottkepzes.hu
Felnőttképzési tevékenységet igazoló engedélyszám: E-000526/2014 E/2020/000131

B/2021/000107  Szolgáltatási tevékenység nyilvántartási száma: SZ186/1-2-3-5/01/2021

 

VP regisztráció és információk pályázók részére

palyazati_kiiras

Pályázati kiírás – Kisbéri Napok 2024 – Vendéglátás

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kisbéri Napok 2024 – Vendéglátás

 

 

Kisbér Város Önkormányzata a Kisbéri Napok 2024. rendezvénysorozat (2024.07.26.- 2024.07.28.) időtartamára ír ki pályázatot a rendezvény vendéglátására a kisbéri 1071. hrsz-ú ingatlanon (Kisbér, Angol kert- Lovarda melletti közterület).

 

Az Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Kisbér Város Önkormányzata
Ajánlatkérő címe: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.
Ajánlatkérő telefonszáma: (34) 552-002
Ajánlatkérő e-mail címe: jegyzo@kisber.hu  

A pályázat tárgya:

A Kisbéri Napok 2024. rendezvénysorozat (2024.07.26. – 2024.07.28.) vendéglátásának lebonyolítása.

 

Pályázati  feltételek:

 • Ajánlattevő vállalja, hogy a terület használatáért, Ajánlatkérő és Ajánlattevő között a nyertes ajánlat alapján létrejövő szerződésben szereplő bérleti díjat megfizeti. A bérleti díj összege fent jelzett időszakra minimálisan bruttó 750.000 Ft., azaz bruttó hétszázötvenezer forint. A rendezvény időtartama alatt (2024.07.26.-2024.07.28.) a vendéglátás vonatkozásában (mindennemű étel és ital árusítása) kizárólagosságot biztosít az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő részére, azzal, hogy az Ajánlattevő köteles vállalni ezen felül, hogy a rendezvénysorozat ideje alatt egyéb alkoholos italstandot (például pincészet, koktélbár, pálinkaház stb.) is biztosít.
 • A bérleti díj nem tartalmazza a közüzemi díj költségeket.

 

 A szerződéskötés feltételei:

 • Ajánlattevőnek vállalnia kell a vonatkozó előírások szerinti működés feltételeinek biztosítását, működési engedélyének megszerzését/meglétét.
 • A bérbevétel napjától a nyertes Ajánlattevő köteles gondoskodni a bérelt ingatlanrész biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, a tűz, munka és környezetvédelmi, illetve a tevékenységére vonatkozó további hatósági előírások, szabályok betartásáról.
 • A nyertes Ajánlattevő, mint jogi személy jogutód nélküli megszűnése esetén a szerződés megszűnik.
 • A bérelt terület tisztántartása, napi takarítása a nyertes Ajánlattevő kötelessége.

 

A pályázat formai és tartalmi követelményei:

A pályázatot papír alapon, 2 példányban, zárt borítékban kell személyesen benyújtani vagy postai úton eljuttatni az alábbi címre: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.).

 

A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat – Kisbéri napok 2024- vendéglátás”

 

Bővebb információ a kapcsolattartótól, dr. Pápai Tamás jegyzőtől kérhető (telefon: 34/552-002, e-mail: jegyzo@kisber.hu).

 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2024. július 10. 12:00 óra

 

A pályázathoz csatolni kell:

 • az Ajánlattevő nevét, címét, egyéb elérhetőségeit (telefon, e-mail cím),
 • a vendéglátó-ipari egység üzemeltetésére vonatkozó elképzeléseit, koncepcióját, kínálatának általános bemutatását, egyéb alkoholos italstand(ok) (például pincészet, koktélbár, pálinkaház stb) megjelölését, valamint az árlistát,
 • az Ajánlattevő eddigi tevékenységének rövid ismertetését, 
 • referenciákat,
 • a bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, melynek nagysága minimálisan bruttó 750.000 Ft., azaz bruttó hétszázötvenezer forint

 

 

 

A pályázathoz csatolni kell továbbá az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy:

 • vállalja jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek betartását,
 • nincsen ellene csőd-, felszámolási eljárás folyamatban, 
 • nem áll végelszámolás alatt,
 • az önkormányzati adóhatóságnál nincsen nyilvántartott adótartozása,
 • a pályázati beadási határidő lejártakor nincs fennálló köztartozása. 

 

​A pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

 • A bérleti díj nem tartalmazza a víz, gáz, villany felhasználás díját, melyet a nyertes Ajánlattevő köteles megfizetni.
 • A bérleti díj mellett a nyertes Ajánlattevő köteles megfizetni a szilárd hulladék szállítás szolgáltatási díját.

 

A pályázati kiírás eredménytelensége:

Ajánlatkérő fenntartja a jogát a pályázati kiírás eredménytelennek nyilvánítására.

Eredménytelen a pályázati kiírás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat,
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

 

 A pályázat bontása:

A pályázatok felbontásának ideje, helye: 2024. július 10. 16 óra (Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal kis tárgyaló)

A pályázatok elbírálásának tervezett időpontja: 2024. július 10.

 

A pályázatból kizárásra kerül az a pályázó:

 • aki ellen csőd-, felszámolási eljárás van folyamatban, aki végelszámolás alatt áll;
 • akinek az önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van;
 • akinek a pályázati beadási határidő lejártakor köztartozása áll fenn.

 

A pályázat érvénytelen, ha:

 • a pályázatot a benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta után nyújtották be;
 • a pályázat egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • az árlistán szereplő termékek sokrétűsége;
 • az árlistán szereplő termékek ára;
 • a megajánlott bérleti díj, melynek nagysága minimálisan bruttó 750.000 Ft., azaz bruttó hétszázötvenezer forint;
 • egyéb alkoholos italstand (például pincészet, koktélbár, pálinkaház stb.) száma.

 

Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb pályázatot benyújtóval köt szerződést és fenntartja a jogát, hogy a beérkezett pályázatok alapján nem köt szerződést.

Az elbírálás eredményéről minden Ajánlattevőnek külön értesítést küldünk.

 

A pályázat megjelenési felületei:

 • Kisbér város és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár honlapja,
 • Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal – hirdetmények,
 • Kisbér város és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár közösségi oldala.

 

Ajánlattevő fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot – az eljárás bármely szakaszában – indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a rendezvény bármely okból történő elmaradása esetén a nyertes Ajánlattevővel nem köt szerződést, illetve megkötött szerződés esetén kártalanítás nélkül eláll tőle.

 

(Felhívjuk a figyelmet, hogy az elbírálhatóság érdekében szíveskedjenek a kiírás minden elemét pontosan megválaszolni.) 

 

Kisbér, 2024. július 3.

 

                                                                                               Kisbér Város Önkormányzata