Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Pályázati felhívás

2020. október 14. , szerda

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 6/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete alapján

a) a település kulturális és sport-életének színesebbé tételére, 
b) a civil programok felkarolására hagyományteremtő célzattal,
c) a település kulturális értékeinek megóvására,
d) a település természeti értékeinek védelmére,
e) a település környezetvédelméhez kapcsolódó programok szervezésére, és
f) a megyei és országos segítő szervezetek tevékenységére.

Pályázatot nyújthat be: 
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó bejegyzett szervezet és
b) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó szervezet.
(a továbbiakban együtt: támogatott)
 
A pályázatot a fenti rendelet 1. és 2. mellékletének kitöltésével lehet benyújtani, melyek a jelen pályázati felhívás mellékleteként a következő oldalakon megtalálhatók. 

A pályázatokat 2020. október 30-án 16 óráig lehet benyújtani 2 eredeti példányban a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán, elektronikus formában pedig a testuleti@kisber.hu e-mail-címen.
 
A benyújtott pályázat támogatásáról Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, mely döntésről 15 napon belül a támogatottat írásban értesíti, azt követően a támogatottal szerződést köt.

Sikeres pályázat esetén a támogatás kizárólag csak a támogatási szerződésben foglalt támogatási célra használható fel. A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott módon és az ott meghatározott határidőig, 2021. március 31-ig köteles elszámolni.

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete


A pályázati adatlap letöltéséhez kattintson a következő linkek egyikére:

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu