KISBÉR

a Bakony kapuja

Kisbér Város weblapja az adatvédelmi előírások nak való megfelelőség érdekében átépítésre kerül. Az átépítés a közérdekű adatok feltöltésével kezdődött meg, az oldal korábbi tartalmi a következő hetekben kerülnek át az új oldalra. A korábbi oldal ideiglenesen itt érehtő el.

Tervezzük meg közösen, hogy milyen legyen Kisbér tizenöt év múlva!

Kisbér Város Önkormányzata közvélemény-kutatást folytat a lakosság körében a település Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálatához. Fontos számunkra az Ön véleménye, ezért szeretnénk, ha a település jövőbeli fejlesztéseinek megtervezésében az Ön elképzelései is szerepet kapnának!
Kérjük, hogy az alábbi kérdőív kitöltésével szíveskedjen segíteni a stratégiaalkotás mellett az önkormányzat-lakossági partnerség elmélyülését, az együttműködés irányának közös meghatározását!

A kérdőív itt érhető el