TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012 – Kisbér csapadékvíz – elvezetésének fejlesztése

Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata
Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012
Támogatás összege: 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.09.30.
 
A projekt tartalmának bemutatása:
Kisbér Város Önkormányzata 200 000 000 Ft 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a településen. A Kisbér településen megvalósítandó fejlesztés célja a projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a lakossági, önkormányzati vagyon védelme. A projekt eredményeként, elsődlegesen a projekt területén és a hozzájuk tartozó területen jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége.
 
Tervezett műszaki megoldások: a beruházás 6 helyszínen valósul meg. 
 
1. helyszín: Vásártér – Fáy András:
1. szakasz: (Vásártér utca – Kozma Ferenc u. és Fáy A. u. között): Földárok kiépítése, kapubehajtóknál áteresszel (4 db). Tervezett árokhossz: 170fm.
2. szakasz: (Fáy A. utca teljes hosszon): Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederelemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál áteresszel (19 db), út alatti áteresz rekonstrukció (2 db). Tervezett árokhossz: 589,49fm.
3. szakasz: (0136/4 hrsz-ú Török Bálint-éri): Meglévő földmedrű árokban torkolati műtárgy kiépítése (1 db)
 
2. helyszín: Ady Endre utca
1. szakasz: (Beyr utca – Pacsirta utca közötti szakasz): Meglévő mederburkolatú árok felújítása mederelemekkel való burkolatépítéssel, kapubehajtóknál áteresszel (17 db) Tervezett árokhossz: 342,10fm.
2. szakasz: (Fáy utca – Pacsirta utca közötti szakasz) Föld szikkasztó árok kiépítése és meglévő földárok rekonstrukciója, bekötése a Fáy utcai árokba. Tervezett árokhossz: 245,45 fm.
 
3. helyszín: Köztársaság út – Desseő Gyula utca:
1. szakasz: (Köztársaság út – 2715 hrsz-ú köztől Desseő Gyula utcáig): Meglévő földárok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál fedett mederelemekkel (20 db). Tervezett árokhossz: 308,4fm.
2. szakasz: (Desseő utca – Köztársaság utcai bukóakna): Meglévő bizonytalan nyomvonalú és állapotú csatornaszakasz felújítása, szerelvényekkel, tisztító aknákkal. Tervezett csatornahossz: 108,0 fm. (ebből 33 fm a Köztársaság utcába esik)
 
4. helyszín: Muskátli utca – A felújítás az alábbiak szerint valósulna meg:
1. szakasz: (Muskátli utca): Meglévő földárok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (3 db), út alatti áteresz helyreállítással. Tervezett árokhossz: 33 fm.
2. szakasz: (1977/2 hrsz előtt): Mederelemes burkolt árok építése, tisztító aknával, csőáteresz bekötésével. Tervezett árokhossz: 10fm.
 
5. helyszín: Hánta, Ady Endre utca: Meglévő burkolt árok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (20 db), tervezett árokhossz: 343fm. Földárok építése, 1 db kapubehajtóban áteresz építése, tervezett árokhossz 47 m.
 
6. helyszín: Hánta, Dohány – Kiss utca: Meglévő földárok és meglévő burkolt árok felújítása megfelelő méretűre növelése, mederelemekkel történő burkolása, kapubehajtóknál áteresszel (8 db), tervezett árokhossz: 209,75fm. (Dohány utca: 32 m; Kiss utca 177,75 m)
 
A műszaki megoldások mellett a projekt keretében szemléletformálási, tájékoztató akciókat tervezünk megvalósítani.
 
A projekt eredményei a következők:
  • A fejlesztett infrastruktúra által megvédett lakosság száma: 417 fő
  • A fejlesztett kék infrastruktúra hossza: 2416,85 méter
  • A megvédett vagyon becsült értéke: 4 Mrd forint