TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068 – Közösségi- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés Kisbéren

Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata
Projekt címe: Közösségi- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés Kisbéren
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00068
Támogatás összege: 240 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2026.05.30.
 
A projekt tartalmának bemutatása:
Kisbér Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett, „Élhető települések” című, TOP_Plusz-.1.2.1-21 kódszámú felhívásra, és 240 000 000 Ft összegű, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a közösségi- és zöldinfrastruktúra fejlesztésre.
 
A projekthez tartozó fejlesztések célja egyrészt a XIX. század elején kialakított Angolkert megújítása, másrészt a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár épületének felújítása. A projekt keretében két fejlesztést tervez megvalósítani Kisbér Város Önkormányzata: 1. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztését és 2. Közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztést.
 
1. Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztés
A fejlesztés célja a városközpont felújításával, rendezésével összhangban egy ahhoz méltószínvonalú zöldterület létrehozása, amely által az Angolkert történeti jelentősége és szépsége újraéledhet, ugyanakkor a lakosság mellett a városba látogatók is jóval intenzívebben és sokoldalúbban használhassák. A felújítás a helyi lakosság és a városba látogatók rekreációját, valamint a nagy múltú park különleges természeti és műemléki értékeinek megismerését szolgálja.
 
A fejlesztéssel érintett ingatlanok: 
 • 2870 Kisbér, Batthyány tér 1603, 1067/1, 1067/2 hrsz
 • 2870 Kisbér, Komáromi u. 216/1
2. Közösségi és kulturális infrastruktúra fejlesztést
A cél a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár felújítása, ezen belül tervezett tevékenységek:
a) Megtörténik az épülete energetikai felújítása: homlokzati nyílászáró csere, homlokzati és lábazati hőszigetelés megnövelése, a padlástér felőli hőszigetelés megnövelése,lapostetőn kiegészítő hőszigetelés elhelyezése
b) Megszűnnek azok a zúgok, kapcsolódási pontok, nyílászáró rögzítési módok, amik a homlokzaton beázáshoz vezettek.
c) A földszinti bejárati részen a homlokzatra tisztítható, időtálló szerelt burkolat kerül
d) A 2. emeleten a padlófödémen lévő 4,00×3,60 m-es nyílás lezárása fényátengedő, csúszásmentes üvegfelülettel.
 
A felújítás során az alábbi építési munkák valósulnak meg:
 • új homlokzati nyílászárók elhelyezése
 • meglévő falak és lábazat hőszigetelése
 • kiegészítő lapostető hőszigetelés elkészítése
 • bejárat környéki szerelt burkolat elkészítése
 • bádogos szerkezetek beépítése
 • födémnyílás lezárása acél tartószerkezettel és üveg járófelülettel
A fejlesztéssel érintett ingatlan:
 • 2870 Kisbér, Városház tér 1. 1641/15 hrsz
A fejlesztés eredményei:
 • Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága: 6000 m2
 • Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöldinfrasturktúra: 16.100 m2.
A fejlesztés illeszkedik a TOP Plusz gazdaságfejlesztési céljaihoz és hozzájárul a lakosság – kiemelten a fiatalok – helyben maradásához. A tervezett fejlesztés a belterületi zöld infrastruktúra és a közösségi infrastruktúra fejlesztésére irányul. A fejlesztés képes kezelni a települési infrastruktúra és funkcióhiányok pótlását, vonzó és élhető településkép kialakításával hozzájárul a társadalmi jóléthez. Egyúttal javítja a település általános környezeti állapotát, hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához.

A kivitelezés előrehaladásának bemutatása:

kiindulási állapot (FOTÓK)

 • 25%-os készültségi fok (FOTÓK)
 • 50%-os készültségi fok (FOTÓK)
 • 75%-os készültségi fok (FOTÓK)
 • 100%-os készültségi fok (FOTÓK)