TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001 – A kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett: Kisbér Város Önkormányzata
Projekt címe: A kisbéri városi piac infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-KO1-2022-00001
Támogatás összege: 199 357 050 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.08.30.
 
A projekt tartalmának bemutatása:
Kisbér Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében meghirdetett, „Helyi gazdaságfejlesztés” című, TOP_Plusz-.1.1.1-21 kódszámú felhívásra, és 199 357 050 Ft összegű, 100%-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a kisbéri piac infrastrukturális fejlesztésére.
 
projekt célja a kisbéri városi piac meglévő, de elavult infrastruktúrájának korszerűsítése, valamint szolgáltatásainak minőségi fejlesztése. Kisbér Város Önkormányzata a működő városi piac területéhez kapcsolódó pavilonsor és kiszolgáló épület (iroda és mellékhelyiség csoport), valamint akadálymentes parkolót is tartalmazó, térkővel burkolt parkoló kiépítését tervezi, egy átfogó felújítási beruházás keretében. A beavatkozások magukban foglalják helyi termékek számára piaci terület megújítását kirakodó vásárterekkel. Mindez olyan központi gazdasági környezetet hoz létre, ahol számos új, főleg kereskedelmi szolgáltatás telepedhet meg, közvetlenül erősítve a város szolgáltatási funkcióját. A piac fejlesztésénél fontos szempont, hogy preferálja a helyi termelők és kereskedők termékeit, emellett az ide látogató vásárlók számára is komfortos módon és kedvező feltételek mellett kerüljön kialakításra.
 
A projekt elsődleges célcsoportja a piaci infrastruktúrát igénybe vevők köre: a helyi és térségi fogyasztók/ vásárlók, valamint a helyi és térségi piaci termelők/ árusok, kereskedők. A beruházás másodlagos célcsoportja a város teljes lakossága, illetve a térség és vármegye lakossága, hiszen a helyi gazdaságfejlesztés eredménye a város és a járás határain túl is érzékelteti majd hatását.
 
A projektben fejlesztendő, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek kizárólagos tulajdonosa Kisbér Város Önkormányzata. A jelen fejlesztéssel érintett földrészletek: Kisbér belterület 49/1, 50/1, 50/2 és 52 hrsz-ek.
 
A projekt keretében tervezett tevékenységek:
 • 266,84 m2-es fedett piactér (pavilonsor), 
 • 30,85 m2-es kiszolgáló épület (iroda, vizesblokk – akadálymentesített) létesítése; 
 • térburkolatok megújítása; 
 • rendezett gépjárműparkolóhelyek kialakítása a piactéren belül (50/1 hrsz-en, 60 db, ebből 4 db akadálymentesített); 
 • az 50/2 hrsz telken a tervezett parkoló állások száma: 26 db és 2db akadálymentes parkoló; 
 • 20 db kerékpártároló létesítése; 
 • táblás kerítés építése 189,95 m hosszon; 
 • eszközbeszerzés: 18 db új fémszerkezetű árusító asztal; 
 • 19 db lombkoronával rendelkező fa telepítése; 
 • 650 m2 gyepesítés (zöldfelület növelés); 
 • vízvezeték kiváltás és csere.
A piac jövőbeni funkcióját tágabb összefüggésbe helyezve elmondható, hogy a városi piac megújítását, fejlesztését célzó tervek illeszkednek Kisbér Város Önkormányzat azon törekvéséhez, hogy a helyben megtermelt élelmiszerekhez a lakosság, a fogyasztók közvetlenül hozzájussanak, javítva ezzel a helyi gazdasági szinergiákat és a település népességmegtartó-erejét.
 
A korszerűsített infrastruktúra és a kapcsolódó szolgáltatások támogatják a helyi termelőket, hogy megfelelő körülmények között értékesíthessék megtermelt javaikat, a helyi és térségi vásárlókat pedig hozzásegítik a helyi termékek elérhető közelségben való vásárlásához.
 
A fejlesztés által létrejövő korszerű piaci infrastruktúra (pavilonsor, kiszolgáló épület, akadálymentes parkoló, új kerítés) egyaránt vonzó helyszín lesz az eddigi árusok, illetve leendő új termelők/ kereskedők számára is, mely által növekszik a gazdasági aktivitás. A vállalkozások jobb és szélesebb körű szolgáltatásokat vehetnek igénybe, mely fokozza versenyképességüket, és ezáltal bővülhet a foglalkoztatás is.
 
A városi piac infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztése hozzájárul a helyi és térségi gazdaságélénkítéshez, ezáltal növeli a város népességmegtartó képességét. Mindezeket a szempontokat összegezve elmondható, hogy a beruházás eredménye hozzájárul a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez is.

A projekt tartalmának bemutatása

A kivitelezés előrehaladásának bemutatása:

 • 25%-os készültségi fok (FOTÓK)
 • 50%-os készültségi fok (FOTÓK)
 • 75%-os készültségi fok (FOTÓK)
 • 100%-os készültségi fok (FOTÓK)