Kisbér város hivatalos honlapja
           
       

Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005

2024. április 26. , péntek
 Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése - TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005

Kedvezményezett neve: Kisbér Város Önkormányzata
Projekt címe: „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése”
Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005
A projekt befejezési dátuma: 2023.01.31.
A támogatás összege: 22.407.407.- Ft
Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt általános célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Kisbéren. A megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. A projekt közvetlen célja Kisbéren olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra került a helyi igényekhez és szükségletekhez alkalmazkodó helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra került a helyi esélyegyenlőségi program. A 32 darab közösségi interjúztatás 2018. októberében zajlott. Az interjúkat a közösségfejlesztő segítségével a helyi önkéntesek összegezték. A közösségi beszélgetések lebonyolítása 2018. november és 2019. október között valósult meg. A beszélgetések a közösségfejlesztő feladatokat is ellátó szakmai koordinátor moderálása mellett folytak. A beszélgetéseken készült emlékeztető az Információs Pontban elérhető a lakosság számára. A helyi cselekvési terv alapján 39 hónapon keresztül folytak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal, a Kisbéri Polgárőr Egyesülettel, a Kisbéri Rendőrkapitánysággal és a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárral.2018. októberétől a lakosok rendelkezésére áll a közösségi információs pont a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban. A közösségi információs ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy szakmai koordinátor - közösségfejlesztő is alkalmazásra került 39 hónapon keresztül, valamint a projekt utolsó szakaszában a település méretére és lakosságszámára tekintettel szükséges volt még egy közösségfejlesztő bevonása a projektbe. A projekt részeként a megvalósításban részt vevő 2 fő elvégezte a kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended: 30 kontaktóra + 30 óra távoktatás) elnevezésű továbbképzést, egyszerre teljesítve ezzel a közösségfejlesztő és a szakmai vezető részére a közösségfejlesztő tanúsítvány megszerzését és a megvalósításban részt vevő, a településen helyi közösséggel foglalkozó személy részvételét a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított képzésen. A „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított szakmai tapasztalatcseréken való részvételt a „közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása” című, hatórás, a közszolgálati tisztviselők továbbképzési rendszerében nyilvántartott (PM-2437-1804-BS) képzést a szakmai koordinátor teljesítette. A szakmai koordinátor, aki ellátta a projektben a közösségfejlesztői feladatokat is, egy négy napos dániai tanulmányúton vett részt, ahol több intézmény közösségi, társadalmiasítási jógyakorlatát ismerhette meg. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörtént, melynek részeként egy közösségi oldal (Facebook) jött létre, valamint egy lakossági interakciókra alkalmas honlap került kialakításra az akcióterületet lefedve. E mellett a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése kiegészül még a helyi identitás és a közösségi összetartozás hatékony fejlesztése érdekében 10 darab, a helyi közösséget és a települést bemutató online megosztható rövid videó film elkészítésével. A település értékeinek minél szélesebb körű bemutatása érdekében megjelentetésre került egy cikk a Komárom-Esztergom Megye Pannónia Kincse megyei lapban. A részvételi fórumok megvalósítása a helyi sajátosságokat figyelembe véve két formában, részben párbeszédkörök (támogatói csoport), részben pedig kerekasztalok keretében valósult meg. Mindkét típusú részvételi fórum nyitott volt a lakosság előtt. A tervezést követően elindításra kerültek új programok, folyamatok, melyek a helyi szükségletekre reagáltak. Ezek a közösségek hete programsorozat, a Kisbéri Kalandok Kulturális Program és a „Művelődő Közösségek– Filmklub” programjai. Közösségi akcióként három darab helytörténeti tanulmány készült a projekt alatt. A projekt keretében az áldozattá válás csökkentése érdekében szórólapokkal védtük a lakosságot. A projektmenedzsment és a kötelező tájékoztatás folyamatosan biztosított volt. A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeummal 2018. július 19-én kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően működött együtt a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt megvalósítása nyomán a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerültek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódtak.Együttműködési megállapodások


Helyi közösséget és településeket bemutató kisfilmek:

1.) Rekortán kézilabda pálya átadása és 2019-es Kisbéri Napok.


2.) Kisbér és Hánta bemutatása 2019.


3.) Kisbér bemutatkozó kisfilmje.


4.) Kisbér – Őszi Hacacáré 2021.09.19.


5.) Kisbéri Kalandok – 2020.07.25-26.


6.) Hánta bemutatkozó kisfilmje.


7.) Kisbér – Ahol élni jó!


8.) Megújult városközpont avató ünnepsége – 2022.07.22.


9.) Kisbéri Napok 2022 – I. rész.


10.) Kisbéri Napok 2022 – II. rész.

 

A kisfilmek a TOP-5.3.1-16-KO1-2017-0005 kódszámú, „Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése” című projekthez kapcsolódóan készültek.

 

 • Elérhetőségek
 • Galéria
 • Kultúra
 • Látnivalók
 • Munkalehetőségek
 • Sport
 • Szálláshelyek
 • Testületi ülések
 • Videók
 • Városi KönyvtárWass Albert Művelődési Központ
  Kisbér Város Önkormányzata - 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. - Telefon: (+36 34) 552-002 - E-mail: titkarsag@kisber.hu